Ik geloof dat er niets waardevoller is in deze wereld dan de zekerheid van de redding van de ziel.
Het was niet, is niet en zal niet makkelijk zijn om de goede strijd te strijden en het geloof te behouden. Maar de Goddelijke genade heeft mij gevonden.
Wat is het geheim van de verovering en het behouden van uw behoudenis? Gehoorzaamheid aan het Woord van God.
Het kostte me het opofferen van de zonden van mijn jeugd. Het kostte me het opofferen van de afgoderij van mijn moeder, mijn beulen vergeven, de slechte gezelschappen vermijden, onrecht lijden zonder er iets aan te kunnen doen…
In deze lange tocht, droeg ik elke dag mijn kruis van offer op. Het was moeilijk, maar niets dat boven mijn vermogen om te verdragen stond, want mijn behoudenis was altijd het meest belangrijkste. Ik kon op geen enkele manier een dutje doen. Elk offer voor mijn behoudenis was de moeite waard. Een schoon geweten houden en naar voren gaan zonder naar achteren te kijken was, en is nog steeds, fundamenteel geweest voor de basis van het geloof.
Zoals een demonische geest, achtervolgt de zonde altijd zijn slachtoffers om hen te ontmoedigen van hun gehoorzaamheid.
Ik leerde dat wie wij gehoorzamen onze meester is.
Als wij de zonde gehoorzamen, wordt hij onze meester en bindt hij de Goddelijke beloften vast. Als wij het Woord van God gehoorzamen, dan is Jezus onze Heer en achtervolgen Zijn beloftes ons (zie Deuteronomium 28:2).
Ik heb geleerd dat het geloof in God niets te maken heeft met gevoelens. Het wordt samengevat in gehoorzaamheid aan Zijn Woord.
Ten slotte, door het geloof in de Here Jezus Christus, kocht ik de waardevolle parel, vond ik de verborgen schat en bereikte ik de behoudenis.
Maar dit alles is alléén gegarandeerd als ik zo volhard tot de dood.
Bisschop Edir Macedo