shutterstock_110376980-706x471Maar ik ben als een groenende olijfboom in het huis van God; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, altoos en immer.
Psalmen 52:9

Iedere dag dat hij het Woord van God hoort, draagt het goede zaad vrucht en wordt het levende geloof gevoed, totdat de geestelijke volwassenheid wordt versterkt door de kracht van Zijn Genade.
Ester Bezerra