We hebben het verhaal van Abraham, waarbij werd verwezen naar het belangrijke feit dat God hem om zijn droom vroeg, al gehoord.
Abraham trouwde, ongeveer, toen hij 40 jaar oud was en sinds die tijd droomde hij ervan om een zoon te hebben samen met zijn vrouw Sara. Gedurende 60 ging de aartsvader achter deze droom aan.
Na de geboorte van Isaak, ongeveer zo’n 6 à 7 jaar later, vroeg God hem om dat kind op te offeren.
De droom die hem meer dan zes decennia kostte om verwezenlijkt te zien worden, werd nu vereist door middel van het maken van een offer.
Waarom vroeg God aan Abraham om het offer?
Wat was belangrijker voor God: het kind dat opgeofferd werd of Abraham?
Abraham natuurlijk! Hij was degene die door God beproefd werd.
Er komen echter bepaalde vragen betreffende deze situatie: Wist God niet wie Abraham was? Wist Hij niet dat Zijn dienaar Zijn verzoek zou eren? Wat is dan de reden om hem zo te testen?
God wist dat Abraham Zijn verzoek zou eren, Hij wist alles, zoals Hij alles weet, maar Zijn bedoeling was dat het offer van Abraham geregistreerd zou worden in de geschiedenis, om als een voorbeeld te dienen dat opgevolgd diende te worden voor allen die in Hem geloofden. Dat is de reden! Hij deed het zodat wij konden weten wat voor geloof Hem behaagt, Zijn hand doet bewegen, Hem doet zweren en de hemel en Aarde doet bewegen om onze dromen te verwezenlijken.
De waarde van het offer zit niet in het kind dat op het altaar werd gelegd, maar in de gehoorzaamheid.
Toen Abraham het kind op het altaar legde en de mes ophief om hem te slachten, openbaarde God aan alle generaties wat voor soort geloof Hij wenst, wat voor soort mensen Hij zoekt om een verbond met Hem aan te gaan: mensen die geen moeite en offers vrezen en verder gaan dan hun limiet om Hem te behagen en Zijn stem te gehoorzamen.
Daarom openbaart het soort offer dat u op het altaar presenteert de kwaliteit van de relatie die u met de Here God hebt.
Er is geen dwang, op welke manier dan ook, betreffende uw overgave, en niemand, wie dan ook, heeft het recht om zijn mening uit te spreken over uw “Isaak”. En als u er niet zeker van bent, dan dient u het niet te geven, omdat het onzekerheid in uw handeling toont.
Bisschop Edir Macedo