Het was niet Abraham die God riep, maar God die Abraham riep.
Het was niet Mozes die God riep, maar God die Mozes riep.
Het was niet Gideon die God koos, maar God die Gideon koos.
David zat achter de kudde en werd gekozen.
Hetzelfde gebeurde ook met de discipelen en gebeurt vandaag de dag met degenen die door God zijn uitverkoren.
God roept alleen degenen die geloven, alleen degenen die Hem zullen gehoorzamen.
Hoe kunnen we weten of God ons roept? Er is geen verklaring, het is iets persoonlijk, het gebeurt in ons binnenste.
De persoon gelooft simpelweg en is bereid om te gehoorzamen. Wie niet uitverkoren werd door God begrijpt deze taal niet, omdat hij niet aan hem werd geopenbaard.
Wanneer Jezus roept, dan legt Hij niet uit waarom Hij dat doet, Hij roept alleen. Op deze manier riep Jezus de discipelen.
Wanneer Hij roept, dan is het onmogelijk om “nee” te zeggen. De persoon offert met plezier vanwege de zekerheid die er in zijn binnenste is.
God vraagt ons niets dat wij niet kunnen nakomen, maar de persoon vraagt zich af:
“Hoe kan ik de zekerheid hebben dat God mij roept?” Wanneer Hij roept dan is er geen enkel ruimte voor twijfel.
Wie tot nu toe nog niet werd geroepen en geroepen wilt worden, dient dat van het diepste van zijn ziel te willen en bereid te zijn zoals Abraham dat was.
Ook al is de persoon verloren, diep in de problemen of niet weet wat hij moet doen, desondanks, wanneer God hem roept, dan is het om hem te transformeren.
Wanneer God ons iets vraagt, dan vereist ons innerlijk dat wij doen wat werd gevraagd.
Abraham leefde in een land van prostitutie, afgoderij en verdoemenis. En onze dagen zijn veel erger dan toentertijd.
Alleen degenen die de stem van God horen zijn in staat om een totaal offer te brengen, het is alles voor alles. Als de persoon de helft brengt, of zelfs 99%, dan komt dat omdat hij naar de stem van de gevoelens heeft geluisterd en niet naar de stem van God.
Wanneer men de stem van God hoort, dan heeft men geen interesse voor de mening van anderen. Er is geen plaats voor twijfels. Het is iets strikt persoonlijk tussen de persoon en God.
Dit is het rationele geloof dat gekoppeld is met het verstand, omdat God alleen met het verstand spreekt.
Het principe van Gods keuze is de trouwheid.
Bisschop Edir Macedo