Alles wat er in het leven gebeurt zal voor het BESTE zijn als het in de Hand van God is of afhankelijk van Hem.
Het is moeilijk om dit te begrijpen als men door moeilijkheden heengaat;
Wanneer men zich te midden van stormen bevindt;
Wanneer de medische testen de laatste levenshoop wegnemen;
Wanneer er het verlies is van een grote liefde;
Wanneer alle dromen van de ene op de andere dag verdampen;
Maar wanneer men de Stem van de Geest van God in het binnenste van de ziel hoort, dan lost alle het slechte nieuws, moeilijke momenten, kortom, al het kwaad op als duisternis voor het licht.
Deze innerlijke overtuiging getuigt met onze geest “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben…” (Romeinen 8:28) NBG ’51.
Dus, bekleed met deze wapenrusting, kome wat er komen gaat, gebeure wat er gebeuren zal, NIETS, MAAR DAN OOK HELEMAAL NIETS, ZAL volgens de wil gaan van de vijanden.
Hoe moeilijk de kwellingen ook mogen zijn, de adviezen van de vrienden van Job, de medische onderzoeken, het verlies van een grote liefde, desondanks zal, vroeger of later, aangetoond worden dat alles wat er gebeurde goed was. Beter gezegd, het was voor het beste.
JEZUS GARANDEERT aan Zijn volgelingen: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28:20) NBG “51.
Bisschop Edir Macedo