Wij allen worden blij wanneer we iets belangrijks behalen. Dat kan zijn: een huis kopen, een schuld afbetalen, genezen worden, trouwen, enz.
Het zijn er echter weinigen die beseffen dat het behalen van een doel niet garandeert dat het ons zal behouden.
Daarom zijn er veel mensen die vandaag een schuld af betalen en korte tijd later weer schulden hebben;
Vandaag trouwen, morgen weer scheiden;
Vandaag hun genezing veroveren, morgen weer aan een ziekte lijden;
Het moeilijkste is niet om een doel te veroveren, maar juist om hem te behouden! Daarom dient er vanuit onze kant “onderhoudswerk” verricht te worden.
Hetzelfde gebeurt wat betreft het geloof. Het is niet heel moeilijk om vandaag te geloven, strijden en de voordelen daarvan te veroveren. Echte, velen die erdoor gezegend werden, verlaten het weer na een korte tijd.
En waarom?
De waarheid is dat hoe meer wij veroveren door het geloof, hoe meer wij ervoor moeten zorgen. Normaal gesproken gebeurt het tegenovergestelde. Wanneer de mensen de voordelen van het geloof in hun leven zien, dan hebben ze de neiging om zich verzadigd te voelen en het geloof op de tweede plaats te zetten.
Wie zo handelt zal, vroeger of later, het geloof verliezen. Samen met het geloof zal hij ook verliezen wat hij daardoor heeft verovert.
Daarom zegt het Woord:
“Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven” (Hebreeën 2:1) NBG 1951.
Zorg voor uw geloof en het zal voor u zorgen.
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl