We kunnen niet METEN wat God ons wil GEVEN
Wanneer God praat over “zegens in overvloed”, dan verwijst hij naar dingen die ontelbaar en onmeetbaar zijn. Waneer Hij zegt dat iets “Groot” is, dan is dat omdat het echt Groot is, maar wanneer Hij zegt dat iets “HEEL GROOT” is, dan hoeven we niet te twijfelen of onszelf af te vragen. Let dus heel goed op, op de onderstaande Bijbeltekst:
“En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe, en zie, een man met een meetsnoer in de hand. Toen vroeg ik: Waar gaat gij heen? En hij antwoordde mij: Ik ga Jeruzalem opmeten en zien hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn. En zie, toen de engel die met mij sprak, naar voren trad, ging een andere engel hem tegemoet, tot wie hij zeide: Snel heen, spreek tot die jongeling: als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van mensen en vee daarin. En Ik zelf, luidt het woord des HEREN, zal haar een vurige muur zijn rondom, en heerlijkheid binnen in haar” (Zacharias 2:1-5) NBG ’51.
“En ik sloeg mijn ogen op…” Wat dienen wij, die van God zijn, elke dag te doen? Onze ogen op te slaan! Helaas zijn er veel situaties die de mensen hun hoofd doen buigen en, zodoende, hun ogen op de grond richtten.
Maar wat houdt het in om de ogen op te slaan? Het betekent om niet naar achteren, naar het verleden, omstandigheden, mislukkingen, teleurstellingen of zelfs naar andermans fouten te kijken, maar juist te kijken naar wat God ons toont en naar Zijn visie voor ons. Daarom beschikken we niet over de optie of het recht om naar iets anders te kijken, behalve naar God en de visie die hij ons gaf.
Maar wat is de visie die God voor u heeft? Dat u bevrijd bent, zich bekeerd, wedergeboren wordt en zijn Glorie ontvangt, welke de doopt met zijn Heilige Geest is. Elke keer dat wij onze ogen opslaan, geeft God ons een begeleiding, want al wijst alles naar het tegenovergestelde, Hij begeleidt ons, omdat de Geest van God ons dagelijks vernieuwt.
…en zie, een man met een meetsnoer in de hand.” Helaas zijn de Beloftes van God, in het leven van veel mensen meetbaar en telbaar geweest, terwijl in het leven van anderen, Hij zoveel wonderbaarlijke dingen heeft verricht dat zij zelfs de tel kwijt zijn geraakt. Dit komt omdat er mensen zijn die ZICHZELF BEPERKEN en mensen die GEEN GRENZEN hebben en zo dient ons geloof ook te zijn: ZONDER GRENZEN. Omdat dit het geloof is dat de totale transformatie voortbrengt, van binnen naar buiten – vooral omdat onze God iemand is die ONBEPERKT IS, ALLE DINGEN KAN DOEN en ons garandeerde dat “ALLE DINGEN MOGELIJK ZIJN VOOR DEGENE DIE GELOOFT!”
“Toen vroeg ik: Waar gaat gij heen? En hij antwoordde mij: Ik ga Jeruzalem opmeten en zien hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn.” Wie kan de dingen meten of tellen die God verricht heeft in de levens van meer dan 320 miljoen mensen die al geholpen werden door dit serieuze, Bijbelse, praktische en effectieve werk van de Universele Kerk van Gods Rijk, in de 182 landen waar we gevestigd zijn? Of hetgeen God in onze levens wil doen?
Veel mensen hebben dingen op een verkeerde manier gedaan! Ogenschijnlijk zijn ze “goed bezig”, dat wil zeggen, ze gaan naar de kerk, geloven in God, laten zich dopen, vergeven, bidden en zeggen amen, MAAR hun handelingen zijn verkeerd geweest voor God, omdat ze zich niet helemaal hebben overgegeven; ze zijn vals, bidden niet met overgave, zoeken niet met vastberadenheid, zijn niet oprecht, hebben het oude leven niet begraven en, vooral, hebben ze het meest belangrijke veracht: de Geest van God – omdat ze niet totaal willen veranderen!
De persoon die in de Here Jezus gelooft als zijn Enige en Voldoende Redder, kan de fout niet maken om te willen meten of beperken hetgeen God voor hem heeft. Het probleem is dat velen, nadat ze een verbetering in hun levens hebben bereikt – nu ze huur kunnen betalen en een huisje hebben, een bepaald probleem hebben opgelost of iets bereikt –, denken dat dit “genoeg” is voor hun levens. Ze belanden in een staat van nalatigheid die zo groot is dat ze de visie compleet verliezen en beginnen te doen wat ze niet moesten doen.
“En zie, toen de engel die met mij sprak, naar voren trad, ging een andere engel hem tegemoet, tot wie hij zeide: Snel heen, spreek tot die jongeling: als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van mensen en vee daarin.” We zien dat de engel die de stad zou opmeten onachtzaam was op het WOORD van God, zelfs in de hemel! Omdat hij, zeker weet, niet oplette op hetgeen door God zelf gezegd werd en vermaand werd door een andere engel. Zo zijn ook bepaalde mensen in de kerk: onoplettend, afgeleid, zonder de nodige aandacht te schenken en, zodoende, hebben ze geen begrip van hetgeen God voor hun bereid heeft.
Dat is de reden waarom sommige mensen, ook al zijn ze in de kerk, hun geestelijk leven niet ontwikkelen en achterblijven, toekijkend hoe mensen van achteren komen en hun voorbijgaan. God zond een “andere” engel om de “engel zonder visie” terecht te wijzen, omdat hij gedesoriënteerd was tot het punt dat hij zelfs God zou mishagen. En wanneer mishagen wij God? Wanneer wij Hem behandelen alsof Hij een kleine, beperkte en verminderde God is en ook wanneer we Zijn Grootheid en Macht in twijfel trekken.
“En Ik zelf, luidt het woord des HEREN, zal haar een vurige muur zijn rondom, en heerlijkheid binnen in haar.” Zo wonderbaarlijk!!! Hij zal onze Bescherming en Behoeder zijn, Degene die ons omringt, begeleidt en in ons binnenste leeft. Het is heel sterk, God IN u en mij! Hij zal ons Zijn Glorie geven, omdat Zijn Glorie de Heilige Geest is, die in ons binnenste woont! God geeft ons, in Zijn Oneindige Goedheid, altijd de gelegenheid om onze acties te corrigeren en de juiste keuze te maken, de keuze die Hem behaagt en ons leven voor eeuwig verandert!
Wat is hetgeen dat God het meest voor de mensheid wil? Gods grootste verlangen is dat elke persoon Zijn Geest heeft. Waarom? Omdat degenen die Zijn Geest heeft ook Zijn beeld en gelijkenis heeft.
VERGEET NIET:
1. Uw ogen opslaan – kijk naar wat God voor u bereid heeft;
2. Bescherm de visie – die God u gegeven heeft, welke God wil realiseren, door middel van de juiste keuze die u zult maken;
3. Maak geen misbruik van Gods Woord om uzelf te rechtvaardigen – gedrag u zich niet volgens de omstandigheden; maak geen gebruik van het Woord op een negatieve manier;
4. Wacht op niemand – wacht niet op anderen en kijk ook niet naar anderen! U kunt niet wachten dat anderen doen wat u dient te doen;
5. Geen grenzen – alles is mogelijk;
6. Onze Bescherming – is het Vuur van de Aanwezigheid van onze God om ons heen;
7. Zijn Glorie, welke de Heilige Geest is, wilt in ons binnenste wonen – God zei: “Ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”
Bisschop Júlio Freitas