BEELD + GELIJKENIS, dat waren de uitgangspunten van God om de mens te scheppen. Echter, op een gegeven moment nam de mens afstand van God en kwam hij dichter bij het beeld en de gelijkenis van de duivel. Maar God deed een oproep: “Wees gelijk aan de SCHEPPER!”
“En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis…” (Genesis 1:26). En God schiep de mens naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis… Gelijk te zijn aan Gods beeld en gelijkenis wil zeggen om een succesvol leven te hebben, oftewel: een familie te hebben (Beeld) maar met eenheid (Gelijkenis); een christen te zijn (Beeld), maar ook geboren te zijn uit God en de Heilige Geest hebben (Beeld); een lichaam te hebben (Beeld), maar met gezondheid (Gelijkenis). Velen hebben het Beeld van God, maar de gelijkenis van de duivel. Bekijk de onderstaande tabel zodat u het beter kunt begrijpen:
 
 

De mensen die vandaag de dag het beeld en gelijkenis van de duivel hebben, hebben dat omdat ze niet, op een oprechte manier, een onweerstaanbaar teken voor God wilde tonen. Dat wil zeggen, ze wilden zich niet verloochenen, overgeven, offeren en gehoorzamen. In plaats daarvan gingen ze God zoeken op hun eigen religieuze en egoïstische manier. Hierdoor vonden ze alleen maar afwijzing en bleven ze ver verwijderd van hetgeen door de Schepper werd beloofd.
Attentie: Zij hebben zichzelf verwijderd omdat ze weigerde een TEKEN aan God te geven, wat het VRIJWILLIGE OFFER is en de totale overgave van hun levens, zodoende verachtten ze alles wat God in petto heeft voor degenen die door het intelligente geloof leven. Dit alles gebeurde omdat zij de dingen op hun eigen manier wilde doen, net zoals het voorbeeld bij Abel en Kaïn (zie Genesis 4:3-15)
Ik zie u in de UKGR of in de Wolken!
Bisschop Júlio Freitas