Het geloof in God is net zo vulgair en ordinair geworden als het geloof in de andere goden van deze wereld.
Dat is de reden waarom bijna iedereen in God gelooft.
Maar, in welke God?
De onbekende God.
Hetzelfde geldt voor de meerderheid van de christenen.
De meerderheid van de evangelisten zegt met hun mond dat ze in Jezus geloven.
En wat voor voordeel halen ze hieruit? Geen enkel.
Waarom?
Omdat ze in Jezus, oftewel God, geloven op dezelfde manier waarop de demonen in Hem geloven.
Zij geloven ook in Jezus en God (zie Jakobus 2:19).
Toch blijven zij demonen en blijven ze doen wat slecht is.
De meerderheid van de “christenen”behoudt hun zondige handelingen met de demonen.
Hoewel ze christenen zijn die behoren aan een kerk, vasten, bidden, de Bijbel lezen, plegen ze ook overspel, leven ze in hoererij, liegen ze, zorgen ze voor onenigheid tussen degenen die van het geloof zijn enz. enz. enz.
Wat baat zo’n soort geloof?
De voordelen die behaald worden uit dit soort geloof is gelijk aan die van de demonen: helemaal niets, nul.
Feit is: of men wel of niet in dit soort geloof gelooft, maakt geen enkel verschil.
Hoe gaat het ware geloof in God in zijn werking?
Hoe verschilt het van de andere geloven?
Wat is het verschil van het geloof dat echt het verschil maakt?
Wat is het verschil tussen degene die gelooft en degene die denkt dat hij gelooft?
Vanwege zijn geloof was Noach gehoorzaam aan het Woord van God.
Wat hem en zijn familie de redding bracht van de zondvloed.
Het geloof van Abraham bracht hem er ook toe om gehoorzaam aan God te zijn.
Resultaat: hij was gezegend in alle gebieden van zijn leven,
Hij stierf op hoge leeftijd: 175 jaar.
Het ware geloof bestaat uit een handeling van gehoorzaamheid.
Wie gelooft, gehoorzaamt. Wie gehoorzaamt, gelooft.
De rest is alleen maar praatjes…
Bisschop Edir Macedo