Velen hebben geen flauw benul van het belang van vergeving. Ze associëren het met iets alledaags dat met de tijd vanzelf zal vergaan.
Als het zo simpel was, dan had de Here Jezus het zeker niet als een verplichting ingesteld (Matteüs 6:14-15), zelfs niet als er zo vaak vergeven werd als er nodig was (Matteüs 18:22).
Vergeving komt van God; wrok en bitterheid komt van de duivel.
Vergeving redt, bevrijdt, geneest, transformeert, kortom: het identificeert iets Hemels.
Wrok is een zaad van de hel dat geplant wordt in de harten van degenen die God niet vrezen.
Terwijl de vergeving verlicht, verduistert de wrok.
En als God die een rechtvaardige Rechter is, vergeeft, wie is dan de mensheid om niet te
vergeven?
Wie niet vergeeft, heeft geen behoudenis.
Wie sterft zonder degenen die iets tegen hem hebben gedaan te vergeven, veroordeelt zichzelf voor eeuwig tot het poel van vuur en zwavel.
Bisschop Edir Macedo