7) Help anderen…bdsesn7
…bij het ontwikkelen van hun intelligente geloof. Zonder emotie, maar met mate en met wijsheid. Helpen wil niet zeggen om alles te doen wat de persoon wil, maar wat de persoon nodig heeft, oftewel, hetgeen dat goed is, zoals het Woord van God ons leert.
Lees de andere adviezen:
1e advies: Koester geen haat of wrok jegens iemand
2e advies: Wees gehoorzaam…
3e advies: Wees kalm en passief…
4e advies: Heb een rein geweten
5e advies: Blijf niet vastzitten in het verleden…
6e advies: Neem afstand van degenen…
7e advies: Help anderen…
8e advies: Wees opstandig…
9e advies: Investeer in uw gemeenschap…