Post Image

LOGO

http://universelekerk.be/wp-content/uploads/2017/10/LT_Ontrouw.jpg
http://universelekerk.be/wp-content/uploads/2017/08/WaterVanWonderen.jpg
http://universelekerk.be/wp-content/uploads/2018/03/Foto-Site.jpg
http://universelekerk.be/wp-content/uploads/2018/01/91dagen.jpg
http://universelekerk.be/wp-content/uploads/2017/12/Bijbel-3.jpg

Vasten van Daniël, heb ik het echt nodig?

Beantwoord dit eerlijk, heeft u een van deze vragen?

– Waarom leeft iemand geïrriteerd? Waarom zegt hij wat hij niet dient te zeggen, ruziet/discussieert hij zonder reden met anderen? De reden is de afwezigheid van de Heilige Geest.

– Waarom bewaart iemand wrok om alles en is hij, om niets, haatdragend? De reden is de afwezigheid van de Heilige Geest.

Lees meer »

Het Geloof en het Offer – Deel 1

Het geloof komt door het horen. (Zie Romeinen 10:17)
Het horen van wat? Het Woord van God. (Zie Romeinen 10:17)
Wanneer het geloof wordt geboren, wordt ook de moed geboren om de gedachten, inspiratie, intuïtie, kortom, de stem van de Geest van Geloof in praktijk te zetten.

Lees meer »

Het Geloof en het Offer – Deel 2

6e – Het Geloof motiveert het offer
Ja, het is de stem van het geloof die aandringt op het offer van de gehoorzaamheid aan het Woord van God. Dit was precies wat er met de blinde man was gebeurd.

Lees meer »

Leuven – Speciale werk

Leuven – Speciale werk

Het UKKG Centrum heeft haar speciale werk uitgebreid in de stad van Leuven.
“En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.”
‭‭Marcus‬ ‭16:15‬ ‭NBG51‬‬

Lees meer »

GEEN KLACHTEN…

GEEN KLACHTEN…

Geen klachten meer!
Toen ik 23 was kreeg ik mijn jongste zoon. Sindsdien begon ik last te krijgen van veel gezondheidsklachten.

Lees meer »

EENZAAMHEID…

EENZAAMHEID…

Eenzaamheid overwonnen
Ik ging als een trots persoon door het leven. Iemand die het allemaal wel beter wist.

Lees meer »