Post Image

LOGO

http://universelekerk.be/wp-content/uploads/2014/06/BijbelStudie3.jpg
http://universelekerk.be/wp-content/uploads/2017/03/lt9.jpg
http://universelekerk.be/wp-content/uploads/2016/11/Verslaving-1.jpg
http://universelekerk.be/wp-content/uploads/2016/11/sexta.jpg
http://universelekerk.be/wp-content/uploads/2017/03/Het-Brood-des-Levens2.jpg

Laat u zich niet bedriegen… 


Niets in de kerken is zo verwoestend geweest als onwetendheid met betrekking tot de profetieën. Op dezelfde manier dat satan de valsheid van het praten in tongen heeft gebruikt, heeft hij ook geprofiteerd van het gebrek aan geestelijke inzicht met betrekking tot de profetieën.

Lees meer »

Gekleed, niet naakt

“Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden…

Lees meer »

Dagen van jeugd

“Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren; ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen, maar weet, dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen.”

Lees meer »

WAT WE DOEN

WAT WE DOEN

We bieden veel diensten aan, die ook nog eens kosteloos zijn, aan een ieder die wil. Ongeacht leeftijd, afkomst of religie.

Lees meer »

GEEN KLACHTEN…

GEEN KLACHTEN…

Geen klachten meer!
Toen ik 23 was kreeg ik mijn jongste zoon. Sindsdien begon ik last te krijgen van veel gezondheidsklachten.

Lees meer »

EENZAAMHEID…

EENZAAMHEID…

Eenzaamheid overwonnen
Ik ging als een trots persoon door het leven. Iemand die het allemaal wel beter wist.

Lees meer »