1) Koester geen haat of wrok jegens iemand
bdsesn1Mocht dat wel het geval zijn, vergeef die persoon nu dan. En als u zegt:
“Ik voel het verlangen niet om die persoon te vergeven, ik kan het niet…”, ook al voelt u het verlangen niet of denkt u dat u het niet kunt, weet dat u het wel kunt!
Noem de naam van die desbetreffende persoon op tijdens uw gebeden tot God, Hij zal u de benodigde mededogen en genade geven die nodig is om hem of haar te vergeven. Als u op deze manier handelt, dan zult u zichzelf helpen.
Bijvoorbeeld:
Haat of wrok koesteren jegens iemand is gelijk aan gif drinken en verlangen dat de andere persoon sterft. Dat zal nooit gebeuren, u zult juist degene zijn die zal sterven.
Op gelijke wijze vernietigen de haat en de wrok het leven van degene die hun koestert en niet degene aan wie die haat of wrok gericht is.

“Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben” (1 Johannes 4:20)

Lees de andere adviezen:
1e advies: Koester geen haat of wrok jegens iemand
2e advies: Wees gehoorzaam…
3e advies: Wees kalm en passief…
4e advies: Heb een rein geweten
5e advies: Blijf niet vastzitten in het verleden…
6e advies: Neem afstand van degenen…
7e advies: Help anderen…
8e advies: Wees opstandig…
9e advies: Investeer in uw gemeenschap…