“En Noach ging met zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen zijner zonen met hem, in de ark vanwege de wateren van de vloed” (Genesis 7:7) NBG ’51.
Noach bouwde, gedurende 100 jaar, aan de ark met het doel om zijn familie te redden voor de ramp die over de wereld zou komen. Dat betekent dat hij 5200 weken van zijn leven werkte om zijn familie te helpen. 5200 zondagen om de ark te bouwen en hen te behoeden voor de zondvloed.
Vandaag de dag zien wij dat wereld door veel ellende heen gaat. Er is een ware zondvloed aan ziektes, depressie, jaloezie, ruzies, armoede, en frustratie die door wereld heen trekt en mensen vernietigt. Deze zondvloed bestaat misschien niet uit water, maar hij is net zo rampzalig.
“In Noachs zeshonderdste levensjaar, in de tweede maand, op de zeventiende dag der maand, op die dag braken alle kolken der grote waterdiepten open…” (Genesis 7:11) NBG ’51.
In de tijd van Noach begon de zondvloed op de zeventiende dag van de tweede maand. Dat is ook de dag dat Noach zijn familie in de ark bracht om hen te beschermen. Aanstaande zondag is het de zeventiende dag van de tweede maand en wij zullen, in alle UKGR Centra, beginnen om gedurende 10 zondagen te bidden in voordeel voor onze familie, zodat zij in de geestelijk ark kunnen komen. Deze geestelijk ark is het huis van God, want dat is de enige plaats die bescherming biedt voor de ellende van deze wereld.
Gaat uw familie door situaties heen die onoplosbaar lijken? Neem dan deel aan deze 10 Zondagen van Gebeden voor de Familie. Doe uw deel en weet zeker dat God Zijn deel ook zal doen. Samen zullen jullie uw familie redden, net zoals Noach dat deed.
10 Zondagen van Gebeden voor de Familie
Elke zondag om 10u
In alle UKGR Centra