spirit-706x432Waarom de Heilige Geest?
Omdat de Heilige Geest ons het beeld van God teruggeeft;
Omdat de Geest van Jezus ons tot levende getuigenissen van Zijn wederopstanding maakt;
Omdat de Geest van de HEER ons voor God opwekt;
Omdat de Geest van God de Vader, ons God de Zoon openbaart;
Omdat de Troostende Geest ons vertroost in de bittere tijden;
Omdat de Geest van macht ons kracht geeft om alle kwaad te overwinnen, inclusief de wereld;
Omdat de Geest van wijsheid ons in staat stelt om Zijn wil te doen;
Omdat de Geest van begrip ons geestelijk onderscheidingsvermogen geeft;
Omdat de Geest van raad ons altijd een woord voor de gekwelde leent;
Omdat de Geest van versterking ons ondersteunt in de zwakheden;
Omdat de Geest van inzicht ons de capaciteit geeft om het kwade te vermijden;
Omdat de Geest van vrees voor de HEER ons in Zijn wegen doet wandelen;
Omdat de Heilige Geest ons nooit alleen laat;
Omdat de Geest van de Allerhoogste onze gevoelens begeleidt;
Omdat de Geest van Christus de geestelijke blindheid weghaalt en ons het Beloofde Land doet zien.

“Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” (Romeinen 8:9).

Lees meer:
– 11e Dag van de Vasten van Daniël
– 10e Dag van de Vasten van Daniël
– 9e Dag van de Vasten van Daniël
– 8e Dag van de Vasten van Daniël
– 7e Dag van de Vasten van Daniël
– 6e Dag van de Vasten van Daniël
– 5e Dag van de Vasten van Daniël
– 4e Dag van de Vasten van Daniël

– 3e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 1e Dag van de Vasten van Daniël