testemunhas-706x410Jullie zullen Mijn getuigen zijn…
Kijk wat de Here Jezus tegen zijn discipelen zegt:

“… maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8).

De reden van de uitstorting van de Heilige Geest is om de volgelingen van de Here Jezus te transformeren in levende getuigenissen van Zijn wederopstanding.
Om te dienen als een getuige van Iemand die stierf en werd opgewekt, maar fysiek gesproken niet meer in ons midden is, is alleen maar mogelijk wanneer de persoon “ontvangt” of “ingelijfd” wordt door Zijn Geest.
De Geest van de Here Jezus “lijft” Zijn discipelen “in” zodat zij ook niet alleen maar opgewekt worden, maar ook van de wederopstanding van Zijn Zoon getuigen en dit bewijzen met onbetwistbare bewijzen.
God wekte de Heer op en wekt ons ook op door Zijn Macht. Zie 1 Korinthiërs 6:14.

“Immers, wij weten, dat Hij, die de Here Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u vóór Zich stellen” (2 Korinthiërs 4:14).

Eenmaal geïncorporeerd met de Geest van Jezus, wordt het verstand, karakter en parfum van de discipel geïdentificeerd met het verstand, karakter en parfum van de Here Jezus dat Hij toonde in Zijn aardse bediening.
In de praktijk betekent dit:
De misdadigers vergeven (moordenaars, criminelen enz., het voorbeeld van Jezus tegenover degenen die Hem hadden mishandeld op Golgotha (zie Lucas 23:33-34).
Oordeel niet, beoordeel niet en vergeef altijd (zie Lucas 6:37).
Weersta de goddeloze niet; en als u op de ene wang wordt geslagen, keer ook de andere (Matteüs 5:39).
Heb de vijanden lief en bid voor degenen die u vervolgen, want als u liefheeft wie u liefhebben, wat voor beloning zou u dan hebben en wat voor verschil zou dat maken? (zie Matteüs 5:44-46)
Dit zijn een aantal van de basisprincipes van het Verstand en het karakter van God.
Iemand kan zeggen: Dit is onmogelijk! Ik ben een mens, niet God…
Klopt, maar God zal ons nooit iets vragen dat we niet kunnen doen!
Wanneer iemand vervuld is met Zijn Geest, kan het niet anders dan dat de persoon een gedrag heeft zoals dat van Hem.
Wie kan ten opzichte hiervan twijfelen aan de wederopstanding van Jezus?
Lees meer:
– 12e Dag van de Vasten van Daniël
– 11e Dag van de Vasten van Daniël
– 10e Dag van de Vasten van Daniël
– 9e Dag van de Vasten van Daniël
– 8e Dag van de Vasten van Daniël
– 7e Dag van de Vasten van Daniël
– 6e Dag van de Vasten van Daniël
– 5e Dag van de Vasten van Daniël
– 4e Dag van de Vasten van Daniël

– 3e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 1e Dag van de Vasten van Daniël

Bisschop Edir Macedo