timthumb-2.phpEr is een bekende gezegde dat luidt: “Daden spreken luider dan woorden!”
Eén van de punten waar het meest naar wordt gekeken door ongelovige mensen is de gedragsgetuigenis van een christen, vooral die van de helpers, aangezien zij beweren uit God geboren en gedoopt met de Heilige Geest te zijn. De help(st)ers zijn de rechterhand van de pastors in het werk van de kerk, en net zoals de pastor een correct en voorbeeldig leven dient te leiden binnen en buiten de kerk, dienen de helpers ook het parfum van de Here Jezus te verspreiden en te stralen in deze duistere wereld.
“Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken” (Matteüs 5:16).
Dit heeft betrekking op het christelijke karakter in de manier van kleden, ik refereer me dan naar strakke en doorschijnende kleding, in het geval van de helpsters, die de sensualiteit van hun lichaam aantonen; in de manier van omgaan met mensen in de kerk, thuis, op het werk enz. en ook qua wereldse gewoontes, zoals vieze tijdschriften en programma’s bekijken die absoluut niets van God in uw binnenste brengen, juist het tegenovergestelde.
Wanneer een helper toelaat dat dit soort vuilnis van de wereld in zijn huis komt, via de TV of het internet, dan is hij van verontreinigd water aan het drinken en eet hij bedorven voedsel dat hem in een korte tijd geestelijk zal doden. Een voorbeeld hiervan zijn de duizenden ex-helpers, ex-pastors, ex-bisschoppen enz. die stierven in de woestijn. TV kanalen en programma’s die alleen maar viezigheid uitzenden zijn een aartsvijand van het evangelie. Dat zijn kanalen en programma’s die de inspiraties en doelstelling van de hel uitzenden, families vernietigen en voor de geestelijke verzwakking van het volk van God zorgen.
Help(st)er, als u verslaafd bent aan de series en programma’s van zo’n kanaal, dat de wijn van deze wereld is, dan bent u geestelijk zwak, omdat het onmogelijk is om sterk te zijn wanneer u zich voedt met dergelijke “lekkernijen”.
De help(st)ers die dronken worden van deze wijn wankelen richting een gruwelijke toekomst, lees wat wat God in Spreuken 24:11 vraagt:
“Red hen die ten dode gegrepen zijn, wend u niet af van hen die ter slachting wankelen”
PAS OP!
Dat de Geest van God jullie allen zegent.
Met dank aan: bisschop Sérgio Correia