Screen Shot 2017-02-25 at 15.42.29Oprecht berouw
Dat de Eeuwige Allerhoogste God met een ieder van jullie zij, inclusief jullie respectievelijke gezinnen. En dat de dag van vandaag gevuld zal zijn met Zijn aanwezigheid.
Het advies voor degenen die ernaar streven om de Heilige Geest te ontvangen is: OPRECHT BEROUW.
Oprecht berouw houdt de volgende stappen van offer in:
1 – Uw zonden erkennen – u dient dus uw hoogmoed te offeren;
2 – Ze mondeling belijden tot God – dit vernietigd de hoogmoed;
3 – Ze onmiddellijk te verlaten – offer het vlees of het verlangen om ze opnieuw te plegen;
4 – Haat ze, met de wetenschap dat zij van de hel komen en als doel hebben om te doden, stelen en vernietigen.
Merk op dat berouw niets te maken heeft met spijt. Berouw heeft te maken met het verstand, terwijl spijt te maken heeft met de emoties. Niemand wordt vergeven gebaseerd op emoties. Daarnaast zijn er geen enkele acties van offer te vinden in spijt.
Johannes de Doper predikte de doop der bekering (berouw) tot vergeving van zonden (Lucas 3:3); Petrus gaf het recept van de Behoudenis:
En Petrus antwoordde hun: Bekeert u (toon berouw) en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen (Handelingen 2:8).
Het baat ook niet om zich in het water te laten dopen zonder oprecht berouw te hebben. Helaas denkt de meerderheid dat de doop in het water al voldoende is om de Heilige Geest te ontvangen. Nee! Voordat de doop in het water plaatsvindt moet er sprake zijn van oprecht berouw. Pas daarna dient de doop in he water plaatsvinden. Vervolgens vindt de doop met de Heilige Geest op natuurlijke wijze plaats.
Volg dit recept en de Here Jezus zal u dopen met Zijn Geest.
Bisschop Edir Macedo