ressurreicao-706x432De Grote Missie
De doop met de Heilige Geest heeft één doel: de discipelen in staat stellen om hier op aarde levende getuigenissen van de Here Jezus Christus te zijn.
Zoals Johannes de Doper door God werd gestuurd om over Jezus te getuigen (zie Johannes 1:7), geldt hetzelfde met betrekking tot degene die verzegeld is met de Heilige Geest.
Alleen degenen die gedoopt zijn met de Heilige Geest, zijn door God gekozen om te getuigen van de wederopstanding van Zijn Zoon Jezus.

“…maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8).

Hoe te getuigen van iemand die tweeduizend jaar geleden werd geboren, leefde, stierf, werd opgewekt en naar de hemel opvoer?
Ik was niet daar toen het gebeurde;
Mijn groene ogen hebben Jezus niet gezien;
Mijn handen met gebreken hebben Hem niet aangeraakt.
Hoe kan ik aan anderen bewijzen dat Jezus leeft?
Er is alleen maar 1 manier: Het eigendom zijn van dezelfde Geest die Hem heeft opgewekt!
Lees meer:
– 18e Dag van de Vasten van Daniël
– 17e Dag van de Vasten van Daniël
– 16e Dag van de Vasten van Daniël
– 15e Dag van de Vasten van Daniël

– 14e Dag van de Vasten van Daniël
– 13e Dag van de Vasten van Daniël
– 12e Dag van de Vasten van Daniël
– 11e Dag van de Vasten van Daniël
– 10e Dag van de Vasten van Daniël
– 9e Dag van de Vasten van Daniël
– 8e Dag van de Vasten van Daniël
– 7e Dag van de Vasten van Daniël
– 6e Dag van de Vasten van Daniël
– 5e Dag van de Vasten van Daniël
– 4e Dag van de Vasten van Daniël

– 3e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 1e Dag van de Vasten van Daniël

Bisschop Edir Macedo