van predikanten
Bds_0909
Op zaterdag 30 augustus had ik het voorrecht om deel te mogen nemen aan de 1e Nationale Bijeenkomst van Predikanten in de Tempel van Salomo, met de speciale aanwezigheid van bisschop Edir Macedo.
Ik weet dat veel mensen nieuwsgierig zijn om het fysieke en materiële aspect van de Tempel te zien. Ik weet ook dat velen hun oordeel al klaar hebben liggen, wat duidelijk de invloed van de media aantoont en de aanwezigheid van degenen die niet kwamen opdagen en voelden wat ik voelde, toen ik die plaats bezocht, laat zich duidelijk zien te midden van de christenen.
De Tempel op zichzelf is wonderbaarlijk. Ongetwijfeld een spectaculair bouwwerk! Maar dat was zeker niet hetgeen dat een ongelofelijke indruk op mij achterliet. Wat mij verwonderde was de sfeer, de eerbied, de organisatie, de beleefdheid van allen die in de Tempel werkten, de eer, de Heiligheid voor de Heer… Alles kwam bij elkaar en vormde een wonderbaarlijk gevolg: de aanwezigheid van God op de meest kalme en prachtige wijze dat ik ooit heb ervaren.
Bisschop Edir Macedo predikte over een simpel maar diepzinnig woord. Hij zegende alle evangelische leider, zodat wij samen kunnen werken. Niet om het aantal leden in de kerk te kunnen doen vergroten, maar zodat wij samen zielen kunnen toevoegen aan het Koninkrijk van God, door het Woord van de Levende God aan de gevangenen en de gekwelden te brengen.
Ik heb op internet veel kritiek gelezen met betrekking tot de Tempel van Salomo. Hetzelfde kritiek dat er “miljoenen werd uitgegeven, waarom dacht men niet aan de armen? Bla, bla, bla”. Ik zal hier geen namen noemen, noch instellingen aanvallen die miljoenen uitgeven voor menselijke vervreemding. Feit is dat het UKGR Centrum gefeliciteerd dient te worden voor het werk dat zij hebben verricht. Zoals het in de Tempel werd gezegd, die plaats is bestemd voor aanbidding, een plaats bestemd voor overgave en offers aan de Heer van alle volken, religies en naties.
Ik nodig al mijn vrienden, ongeacht hun religie, uit om de Tempel te bezoeken, omdat zij er geen spijt van zullen hebben. En stop met kritiek te leveren. Doe dat pas als u die plaats al hebt bezocht!
Met dank aan: Kelly Gusmão – Kerkgenootschap Assembleia de Deus