Jezus is het Woord van God-de-Vader dat naar de wereld werd gezonden;
Als de Adem van God-de-Vader die vanuit de Almachtige Troon werd geblazen door de Persoon van God-de-Heilige Geest.   duvido31_1
Jezus kwam in het Vlees, Materialiseerde Zich en Vernederde Zich door dezelfde menselijke vorm, die Hij had geschapen, aan te nemen.
Hetzelfde gebeurt met allen die uit de Heilige Geest zijn geboren. Zij worden kinderen van de Allerhoogste God, maar ze blijven nog in hetzelfde lichaam waarmee ze op aarde kwamen. De buitenkant blijft hetzelfde, maar in de binnenkant zit een hemelse schepping.
De natuurlijke aard van de ware kinderen van God wordt getoond door middel van hun woorden en daden. Het is zoals het geschreven staat:
Degene die uit God geborene is, wordt voortgebracht door Degene die van Boven komt en wie voortgebracht wordt door de Hemel, is uit de Hemel geboren en zodoende staat hij boven degenen die geboren zijn van de aarde.
“Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen; wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is” (Johannes 3:31-33).
De bovenstaande tekst kan ook op de volgende wijze gelezen worden:
Degene die van boven komt, is de meest belangrijke Persoon boven allen;
Wie van de aarde komt, is aards en praat over aardse zaken.
Wie van de hemel komt, is hemels en praat over de dingen die hij van God heeft gezien en gehoord, maar niemand accepteert Zijn boodschap. Maar wie Zijn boodschap accepteert wordt een getuige van de Grootheid van God.
De ware kinderen van God worden voortgebracht door de Geest van God. Zij worden voortgebracht door de Almachtige en zijn, zodoende, geboren vanuit de Hemel.
Hun woorden en handelingen komen overeen met de woorden en handelingen vanuit de Hemel. Hun gesprekken en gedrag zijn totaal anders van de mensen van deze wereld.
Laten wij maar het volgende overpeinzen:
Ik betwijfel dat een uit God geborene een andere geur verspreidt dan het parfum van de Here Jezus! (2 Korintiërs 2:15).
Ik betwijfel dat vuile taal of scheldwoorden uit hun mond komt! (Efeziërs 4:29)
Ik betwijfel dat hun ogen uitgaan naar pornografie of dat zij tijd verspillen aan computer of online spelletjes zonder een sterke waarschuwing van de Heilige Geest te ontvangen! (1 Korintiërs 6:19)
Ik betwijfel dat hun voeten wandelen naar plaatsen die niet goed zijn of dat zij niet wijken van het kwaad. Ik betwijfel dat! (Job 1:1)
Ik betwijfel dat hun harten plezier voelen in de werken van het vlees! (Galaten 5:19)
Ik betwijfel dat hun verstand plezier heeft om ongehoorzaam te zijn aan het Woord van God! (Matteüs 7:24).
Ik betwijfel dat de kinderen van het Licht zich op hun gemak voelen met de spotters! (Psalmen 1:1)
Ik betwijfel dat de kinderen van de Geest vallen voor de feesten van het vlees of eraan deelnemen via tv of internet! Ik betwijfel dat! (Romeinen 8:6)
Ik betwijfel dat degenen die uit de Geest geboren zijn sensuele kleding dragen om de aandacht van mannen te trekken! (Openbaring 3:5)
Ik betwijfel dat degenen die uit de Geest geboren zijn willen trouwen met mensen die niet uit Dezelfde Geest geboren zijn. Ik betwijfel dat! (1 Korintiërs 7:39)
Ik betwijfel dat degenen die uit de Geest geboren zijn plezier hebben in festivals, clubs of plaatsen waarbij de muziek, liederen van de hel, drugs, alcohol seks, aids, herpes en geslachtsziekten stimuleren. Ik betwijfel dat! (Kolossenzen 3:5-6)
Ik betwijfel dat degenen die uit de Geest geboren zijn de zondagochtend diensten die gericht zijn aan de Heilige Geest missen. Ik betwijfel dat!… (Hebreeën 10:25)
Ik betwijfel dat degenen die uit de Geest geboren zijn meer waarde hechten aan het uiterlijk dan aan het innerlijk. Ik betwijfel dat!… (Romeinen 8:5-8)
Ik betwijfel dat degenen die uit de Geest geboren zijn slaven zijn van wat voor soort verslaving dan ook. Ik betwijfel dat!… (Johannes 8:36)
Ik betwijfel dat degenen die uit de Geest geboren zijn depressief of ongelukkig zijn. Ik betwijfel dat!… (Psalmen 128:2)
Ik betwijfel dat als degenen die uit de Geest geboren zijn vallen zij niet weer zullen opstaan. Ik betwijfel dat!… (Psalmen 37:24)
Ik betwijfel dat degenen die uit de Geest geboren zijn mislukkingen zijn . Ik betwijfel dat!… (1 Johannes 5:4)
Ik betwijfel dat degenen die uit de Geest geboren zijn verdrietig zullen zijn met het lezen van deze boodschap. Ik betwijfel dat!… (Openbaring 3:18-21)
Ik betwijfel dat de kinderen van het Licht zich mengen met de kinderen van de duisternis. Ik betwijfel dat! (2 Korintiërs 6:14)
Bisschop Edir Macedo