bispomacedo-706x432-copyHet jaar 2016 is voorbij, en veel mensen blijven met het gevoel achter dat het ze niet lukte om hun voornemens te realiseren. Anderen beginnen 2017 met een verzwaard hart, denkende aan de situaties die hun verdrietig maken. Echter, onafhankelijk van hoe het jaar eindigde en de ander begon, bepaalt het Woord van God nadrukkelijk:
“Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis” (Jesaja 43:18-19).
Nu rest u slechts om hetzelfde te doen: vergeet alles wat achter u ligt en begin door uzelf te vergeven. Oftewel, vergeef uzelf voor alles en vergeef allen die u slecht behandeld hebben. Laat alle banden van de duisternis die u vastbinden, achter in de “vuilnisbak” van het jaar. Wrok, twijfels, slechte gedachten, slechte ogen en alles wat u vasthoudt aan het verleden, of het nu uit het recente verleden is of niet.
“Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied.” Met andere woorden, u dient niet te blijven treuren om wat u deed of juist niet deed, noch dient u zichzelf of een ander te blijven beschuldigen vanwege iets dat gebeurde. Stop met denken aan de dingen die al voorbij zijn en kijk naar het doel dat voor u ligt.
Er resten ons nog maar 362 dagen tot het einde van 2017, dat zijn 362 nieuwe gelegenheden om opnieuw te beginnen. Begin daarom vandaag met het vaststellen hoe de volgende dagen zullen zijn.
De Heer doet dagelijks nieuwe en grotere dingen, maar Hij vraagt: “zult gij er geen acht op slaan?”. Om acht te slaan op de goede dingen die de Almachtige heeft gedaan is het noodzakelijk om goede ogen en, boven alles, geloof te hebben. De goede ogen doen ons de dingen vanuit hetzelfde perspectief als God zien, en het geloof doet ons bereiken wat we zien.
Als u op dit moment dus beslist om stappen te ondernemen die uw geloof tonen, dan heb ik niet de kleinste twijfel dat 2017 het jaar zal zijn waarin uw leven zal DOORBREKEN!!!!
Met dank aan: Jaqueline Corrêa