cachoeira-1-706x432Wie heeft dorst?
“…stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Johannes 7:37-38).
Toen de Here zei Indien iemand dorst heeft…”, probeerde Hij niet meer discipelen uit die blije menigte te vissen. Nee! Duizendmaal nee!
Hij wist dat de dorst waar Hij naar refereerde, het voorrecht van weinigen was.
De dorstigen die door de Heer zijn uitgenodigd, zijn simpele mensen die persoonlijk zijn uitgekozen door de Heilige Geest.
Wie dorst heeft, maar zelfs nog in de zonde leeft, wordt door God geroepen, zodat zijn dorst gelest wordt. Als de dorstige zondaar geroepen wordt om te drinken, stel u dan eens degenen voor die al bevrijd werden van de zonde, schoon zijn en in het geloof van de Vasten van Daniël!
Echter, zodat de zondaar van het Water drinkt, moet hij zijn zondes belijden, ze verlaten en zich aan de Here Jezus overgeven.
Maar degenen die al gered zijn van de hel, die niet meer in de zonde leven, kunnen zelfs van Jezus het beloofde Water eisen. Precies! Ze kunnen het eisen op het moment dat ze het willen en ze zullen gelest worden.
Het Water is per slot van rekening alleen voor degenen die dorst hebben. Hetzelfde geldt met betrekking tot “Wie gelooft…”
Degene die gelooft, is degene die werd aangeraakt door de Heilige Geest op dezelfde manier als degene die door Hem werd aangeraakt om dorst te hebben.
Degenen die dorst hebben of degenen die geloven, werden al geroepen door God, ze zullen echter alleen maar van de Bron kunnen drinken, wanneer ze beslissen om daar naartoe te gaan.
Jezus nodigt degenen uit die dorst hebben en geloven.
De Heilige Geest geeft dorst en het geloof.

Het hangt van de dorstige persoon af om “te graven totdat hij het Water heeft gevonden” en het hangt van degene die gelooft af om “te graven totdat hij heeft gevonden”, in dit geval de ader van de Rivier van Levend Water die onder zijn voeten stroomt.
God verricht geen magie om levens te veranderen, maar Hij geeft geestelijke visie en fysieke conditie om Zijn Beloftes te materialiseren.

Lees meer:
– 19e Dag van de Vasten van Daniël
– 18e Dag van de Vasten van Daniël
– 17e Dag van de Vasten van Daniël
– 16e Dag van de Vasten van Daniël
– 15e Dag van de Vasten van Daniël

– 14e Dag van de Vasten van Daniël
– 13e Dag van de Vasten van Daniël
– 12e Dag van de Vasten van Daniël
– 11e Dag van de Vasten van Daniël
– 10e Dag van de Vasten van Daniël
– 9e Dag van de Vasten van Daniël
– 8e Dag van de Vasten van Daniël
– 7e Dag van de Vasten van Daniël
– 6e Dag van de Vasten van Daniël
– 5e Dag van de Vasten van Daniël
– 4e Dag van de Vasten van Daniël

– 3e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 1e Dag van de Vasten van Daniël

Bisschop Edir Macedo