Zoals miljoenen mensen over de gehele wereld gedoopt werden met de Heilige Geest tijdens het eerste voorstel van de 21 dagen van de vasten van Daniël, dat plaats vond in april, zo verwachten wij dat dit nummer zal verdrievoudigen op 21 augustus.
Op 1 augustus zal de UKGR over de gehele wereld beginnen met de 21 dagen van de vasten van Daniël. Tijdens dit voorstel zullen de leden van de UKGR geestelijk vasten. Dit houdt in dat men niet zal vasten van voedsel, maar van allerlei vormen van media. Tijdens deze vasten zal men afstand nemen van de seculiere inlvoed van tv, muziek, literatuur, internet enz.
De persoon zal zijn tijd opvullen door het woord van God te lezen, christelijke muziek en literatuur te lezen, met als doel een ongifteging van negatieve invloeden en ruimte te geven aan de Heilige Geest om de persoon te leiden.
Ook zullen wij drie maal per dag bidden, in de ochtend, middag en avond. Dit alles zullen wij doen om de meest wonderbaarlijke gebeurtenis te veroorzaken, de doop met de Heilige Geest. De aanwezigheid van God niet BIJ zich maar IN zich te hebben.
Wilt u vervuld worden met Gods Geest? Dan is dit het beste voorstel waaraan u kunt deelnemen.
Klik hier om de boodschap van dag 15 te lezen.