duvida-706x432Wonderen van het Ware Geloof

Wie erop aandringt om te moeten VOELEN om te GELOVEN, zal ongelovig sterven.
Geloof is zekerheid en een persoonlijke overtuiging. Wie geloof heeft, gehoorzaamt het Woord van God en wacht.
De persoon treurt niet, klaagt niet en boven alles, stelt de persoon zichzelf niet bloot aan welke bezorgdheid dan ook met betrekking tot anderen.

Elke keer dat we iets aan God vragen, volgens Zijn wil, en op hetzelfde moment onze zwakheden belijden, is het alsof wij niet geloven. Het ergste: alsof we meer geloven in de kracht van het kwaad dan in de Macht van God.
De actie van geloof probeert anderen niet gevoelig te maken en de gevoelens van verdriet te verhogen.
De Vasten van Daniël is een actie van puur geloof. Wie zich onderwerpt aan deze Vasten is het geloof al aan het manifesteren!

In plaats van welke bezorgdheid of angst dan ook, aan anderen te uiten, waarom niet met God hierover praten? Dit is geloof!

Confronteer de slechte gedachten, twijfels en angsten met hetzelfde geloof dat u in deze vasten heeft gebruikt om te offeren.
Twijfel aan de twijfels!

Wie aan het offeren is, heeft het recht om van God de vervulling van Zijn beloftes te eisen. Dit is GELOOF!

Zou iemand iets van God bereikt hebben door middel van zelfmedelijden? Ik betwijfel dat.
Dat iedereen moge weten: de Vasten van Daniël is slechts “het begin van de opgraving van de put”.
Als iemand klaagt tijdens het graven, zal hij nooit het Levend Water vinden!
… de rechtvaardige zal door zijn geloof leven (Habakuk 2:4).

Dit wil zeggen dat degenen die in de Vasten zijn, of ze het nou willen accepteren of niet, al in geloof zijn. Ze zijn al begonnen met graven. Immers, wie begint te graven als hij niet gelooft dat hij Water zal vinden?

De Eeuwige God zegt:
“ en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen” (Hebreeën 10:38).
Nalatig worden betekent achteruit gaan. En de klachten bewijzen de wil van die persoon om op te geven. En de duivel houdt hiervan. Heelveel zelfs.
Niet meer klagen, bla-bla-bla of iets dergelijks.
Wen eraan om woorden van GELOOF te gebruiken. En als u echt van klagen, betreuren of opstandig worden houdt, doe dit dan jegens Dezelfde die beloofd heeft:
“ En zie, Ik ben met u al de dagen…” (Matteüs 28:20).
Lees meer:
– 20e Dag van de Vasten van Daniël
– 19e Dag van de Vasten van Daniël
– 18e Dag van de Vasten van Daniël
– 17e Dag van de Vasten van Daniël
– 16e Dag van de Vasten van Daniël
– 15e Dag van de Vasten van Daniël

– 14e Dag van de Vasten van Daniël
– 13e Dag van de Vasten van Daniël
– 12e Dag van de Vasten van Daniël
– 11e Dag van de Vasten van Daniël
– 10e Dag van de Vasten van Daniël
– 9e Dag van de Vasten van Daniël
– 8e Dag van de Vasten van Daniël
– 7e Dag van de Vasten van Daniël
– 6e Dag van de Vasten van Daniël
– 5e Dag van de Vasten van Daniël
– 4e Dag van de Vasten van Daniël

– 3e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 1e Dag van de Vasten van Daniël

Bisschop Edir Macedo