GraceGrace Fidele Ngomooh Ndjock heeft haar gehele leven in Kameroen, haar geboorteland, gewoond, tot de dag dat zij werd gediagnosticeerd met slokdarmkanker. Deze soort kwaadaardige tumor komt het meest voor bij mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Volgens een instituut dat zich bezighoudt met kanker, zorgt deze tumor voor problemen met slikken, het verlies van gewicht (het resultaat van onvoldoende voeding), pijn in de borstkas (wat niet gekoppeld is aan het eten) en andere complicaties.
Dat vond met Grace plaats. Ook al had zij de hulp van haar familie, die bijeenkwam om een oplossing voor haar probleem te vinden, verergerde haar situatie telkens.

In 2012 verhuisde zij naar Lugano, Zwitserland, om zich te laten behandelen. Gedurende 3 maanden zat zij in een coma, woog nog maar 32 kilo en was haar lichaam bedekt met wondjes. De artsen riepen haar familieleden en zeiden tegen hun om zich op het ergste voor te bereiden, omdat zij al alles hadden gedaan wat zij konden. Volgens hun restte haar nog weinig tijd om te leven – ongeveer 24 uur. Kijk echter wat het geloof kan verrichten, in het leven van degenen die geloven, wanneer het, gebaseerd op de juiste Persoon, de Here Jezus, in praktijk wordt gezet.Voorheen2

“Mijn gezondheidssituatie werd elke dag erger, dus werd er in oktober 2012 door de medische staf besloten dat ik opgenomen moest worden. Dat vond onmiddellijk plaats, omdat ik niets meer kon eten en niet meer normaal kon ademhalen. In het ziekenhuis begon ik met de chemotherapiebehandeling en, na de tweede dosis, raakte ik in een coma terecht. Iedereen verwachtte al dat ik dood zou gaan, maar één van mijn dochters, die de UKGR bijwoont, nam gebruik van een campagne die op dat moment plaatsvond in de kerk: de Campagne van Israël. Zij ging vastbesloten het altaar op om de situatie te veranderen en offerde alles wat zij bezat.

Een paar uren na het offer van mijn dochter op het altaar, ontwaakte ik uit de coma. Toen mijn dochter naar het ziekenhuis terugkeerde, was ik al wakker en begon ik, tot de verbazing van allen, te herstellen. Ik bleef nog 1 maand opgenomen, zodat ik kon aansterken. Elke dag werd mijn situatie steeds beter. De kanker die zich door mijn gehele lichaam had verspreid verdween en vandaag de dag ben ik genezen.

NuIk verliet het ziekenhuis en ging naar de UKGR om God te danken voor het wonder dat Hij in mijn leven verrichtte en nu heb ik mijn leven aan Jezus overgegeven. Gedurende 2 maanden neem ik nu     wekelijks deel aan de diensten van de UKGR in Lugano, Zwitserland.

 Dank u, mijn God, voor het wonder dat U in mijn leven heb verricht!”
Grace Fidele Ngomooh Ndjock