confianca-706x432Geloof en Vertrouwen
Ik heb den HEERE lang verwacht; en Hij heeft Zich tot mij geneigd, en mijn geroep gehoord (Psalmen 40:2 Statenvertaling).
Wacht met geduld op de HEER en vertrouw. Het vertrouwen is een deugd van degenen die volwassen zijn in het geloof. Het geloof is als een vliegtuig dat opstijgt; vertrouwen is zoals een cruise (automatische knop).
Zowel het geloof als het vertrouwen zijn vruchten van de Heilige Geest. Het ene hangt van het andere af. Het geloof dat bergen verplaatst hangt van het vertrouwen af, zodat de berg naar voren gaat.
Velen hebben geloof gehad om de hemel en aarde te veroveren, maar verliezen zichzelf wanneer ze een passerende storm confronteren. Het moeilijkste is niet veroveren, maar de verovering behouden. Het is zoals het huwelijk: het is niet moeilijk om te trouwen, maar het huwelijk onderhouden…
David was een ervaren en vurige krijgsheld, maar hij moest ook leren op God te vertrouwen. In momenten van extreme nood, omringd door woeste vijanden, door het geloof riep hij… Maar met het vertrouwen bleef hij in afwachting van het antwoord. Het was niet voor niets dat hij beleed:

Zelfs al ga ik door een dal van duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij (Psalmen 23:4).

Helaas beginnen de meeste christenen goed in het geloof, maar eindigen zij slecht vanwege gebrek aan vertrouwen. Terwijl ik deze zinnen opschrijf, herinner ik me de momenten van grote strijden en ik beken dat, als ik niet gedoopt was met de Heilige Geest, ik hier niet zou zijn…
Terwijl u deze tekst leest, wordt er zeker een enorm verlangen in u geboren om de Zegel van de Geest van God te ontvangen. Dus, ga nu naar een privé plek en bid zo:

Here Jezus, omdat ik in U geloof als mijn HEER en Redder, neem volledig bezit van mij en maak mijn lichaam tot Uw woonplaats en Uw wil!…
In de Naam van de Here Jezus Christus, amen!

Wacht dus op uw privé plek (Jeruzalem) op de uitstorting van de Heilige Geest.
Bisschop Edir Macedo
Lees meer:
– 1e Dag van de Vasten van Daniël