Screen Shot 2017-02-11 at 15.45.28
Het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid

De bezorgdheid voor een succesvol financieel of familiair leven is de grootste vijand geweest voor de kandidaten voor de doop met de Heilige Geest. Normaal gesproken komen de mensen tot het Altaar met een puur seculiere bedoeling. Ze prioriteren het Koninkrijk van God niet en al helemaal niet het correct gedragen. Hierdoor is het leven, jaar in jaar uit, hetzelfde oude ellendige verhaal. Ze bezoeken de kerk op zoek naar zegens, maar geven helemaal niets om de Zegener, dit houdt hun ver van God en, zodoende, van het Leven.
De christelijke denominaties zitten vol van dat soort mensen. Mensen die verslaafd zijn aan het horen van het Woord, om gebed vragen en ontvangen, counselingen krijgen, verslaafd aan religiositeit, maar telkens leger van de Geest. Als men hun vraagt of zij in Jezus geloven, dan is het antwoord. natuurlijk! Maar hun ogen kunnen niet het bittere leven dat zij leiden verbergen.
Het is niet verkeerd om een overvloedig leven te willen leiden. Is dat per slot van rekening niet wat de Here Jezus belooft? Maar het is niet wijs om de zegens te prioriteren boven de Zegener. Het intelligente geloof prioriteert onderwerping aan de Koning en daarna pas de voorrechten van Zijn Koninkrijk.
De Vasten van Daniël is een voorstel van offerend geloof voor degenen die niets te verliezen hebben. Het is net als de Ark van Noach, bereid om de verlorenen te redden, het geloof van de lauwen te doen herleven en de anderen die nog gered zijn te vernieuwen. Wie bereid is om alle soorten seculiere informatie op te geven, zoals: internet, social media, vermaak, sport, bioscopen, theaters, winkelcentra, wereldse muziek, roddels, kortom, alles wat de gedachten afleidt van de gedachten van God, is van harte welkom. Ook al wilt u nu pas deelnemen aan de Vasten, het is geen probleem. Het belangrijkste is om zich onmiddellijk onder te dompelen in de Oceaan van de Geest en zich te ontgiften van deze wereld
Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar ZOEKT EERST ZIJN KONINKRIJK EN ZIJN GERECHTIGHEID en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Matteüs 6:31-33).
Bisschop Edir Macedo