wijnPasen komt naderbij en de meerderheid van de mensen heeft geen flauw idee wat dit feest in feite inhoudt. Zoals altijd wordt een geestelijke viering geassocieerd met een commerciële bedoeling, zoals het verkopen van chocolade eieren dat niets te maken heeft met de ware bedoeling van dit feest. In het Hebreeuws wordt Pasen Pesach genoemd, dat voorbijgaan betekent, zodat het volk zich herinnert aan het feit dat God de huizen van de Kinderen van Israël voorbijging in Egypte en hun zodoende van de dood redde.
“En wanneer uw zonen tot u zeggen: Wat betekent deze dienst van u, dan zult gij zeggen: Het is een Paasoffer voor de HERE, die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbijging, toen Hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde…” (Exodus 12:26-27).
De viering van het Pesach door de Joden bestaat uit een feest waarbij de familie gedurende de gehele avond eet, praat, hun geschiedenis herinnert, zingt, zich verheugt en, om de drie of vier uren, een beker wijn drinkt. De Joden drinken vier bekers wijn, een ieder heeft zijn eigen geestelijke betekenis.
De eerste beker heeft de beker van de slavernij, om te herinneren dat het volk in de slavernij was in Egypte. De tweede beker heet de beker van de bevrijding, hierbij wordt de bevrijding van het volk uit Egypte gevierd. De derde beker wordt de beker van de belofte genoemd. De vierde en laatste beker noemt de beker van het leed.
In de avond waarop de Here Jezus gevangen werd genomen, was Hij, voordat Hij naar de Olijfberg ging, het Pesach aan het vieren, Hij nam de eerste drie bekers en ging weg voordat het feest ten einde kwam. Daarom zei Hij: “…Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt” (Matteüs 26:39).
Deze beker was de vierde beker, de beker van het leed. Hij wist dat Hij moest lijden om ons te redden. Daarom was het niet mogelijk om deze beker over te slaan. Zijn liefde voor ons is enorm groot!
Dat God jullie zegene!
Met dank aan: bisschop Márcio Carotti