Men gaat parachute springen, snijdt zichzelf, tatoeert het gehele lichaam, plaatst piercings, drinkt tot men bewusteloos raakt, heeft verschillende seksuele partners, blijft in vernietigende relaties, experimenteert met allerlei soorten drugs…
Omdat men banger is om te stoppen en na te denken over de oorzaak waarom zij zich voelen zoals zij voelen. Miljoenen mensen doen ondenkbare dingen, waarbij zij zelfs tot het punt komen om hun eigen leven te riskeren. Zij doen van alles, aangezien het doel is om niet te stoppen, omdat zij ,wanneer zij dat wel doen, anders een grote leegte en eenzaamheid in zich voelen.
Zodoende zoeken zij verschillende momenten die hun alleen maar voor een korte tijd vervullen, maar wanneer die zijn afgelopen, voelen zij zich nog leger dan hoe zij zich voorheen voelden. Het probleem is dat wanneer zij het maximum van hun krachten, zowel fysiek als psychologisch, hebben bereikt, zij de dood als de enige mogelijke uitweg zien.
Heeft u al van alles geprobeerd om de leegte in uw binnenste te vullen, zonder enig succes? Dan adviseer ik u om deel te nemen aan deze 40 DAGEN VAN DE OPSTANDING die op 10 maart zullen beginnen (en op Goede Vrijdag, 18 april, zullen beëindigen). Het zullen 40 DAGEN DIE TOEGEWIJD AAN UW GEEST zijn!
Tijdens deze 40 Dagen zullen wij u 40 stappen voorstellen die u in praktijk zult zetten. Door elke dag de tekst van de stap van de dag te lezen, zult u leren hoe u het intelligente Geloof kunt gebruiken. Het geloof dat uw geest sterk en, zodoende, uitmuntend maakt!
Elke dag zal bijdragen aan uw innerlijke versterking en ik doe u een voorstel: ik geloof dat u elke dag mensen tegenkomt die vol problemen zitten en die de praktische voordelen van het Geloof niet kennen, neem dan de gelegenheid en nodig hun uit. Daag deze mensen uit om deze tocht samen met u te maken, op dezelfde dag, in het UKGR Centrum!
Geloof dat u, wanneer u anderen helpt, zichzelf helpt, want u zult zich dan beter over uzelf voelen!
Laten wij aan de slag gaan en geen tijd verspillen. Ik zal u helpen!
De reden waarom de Here Jezus aan het Kruis stierf op Golgotha was om de Goddelijke Gerechtigheid uit te voeren en om allen, die in Hem geloven en als Enige Heer en Redder accepteren, te vergeven en te redden.
De reden waarom de Here Jezus Opgewekt werd, was zodat de Goddelijke Gerechtigheid zou overwinnen in het leven van degene die in Hem gelooft, door de problemen, verdrukkingen, vervolgingen, verleidingen te overwinnen, zijn doelen te behalen en zijn dromen te verwezenlijken om God met zijn leven te verheerlijken door middel van zijn getuigenis van zijn intelligente geloof.
Met dank aan: bisschop Júlio Freitas
Klik hier om de dagelijkse boodschappen te lezen.