Screen Shot 2017-02-12 at 14.39.44Tekenen van de Heilige Geest
De uitstorting van de Heilige Geest laat geen twijfels achter. Ook al zouden alle stemmen van de wereld en die van de hel dat in één koor ontkennen, is niets, absoluut niets, in staat om de Stem van Boven te verwijderen uit het binnenste van de ziel.
De zachte maar sterke Stem van de Here Jezus doet alle andere stemmen zwijgen door de volheid van de vrede in de geest. Een ongekende vrede gevolgd door een vreugde in de ziel.
Dit zijn tastbare tekenen die evident en karakteristiek zijn voor de doop met de Heilige Geest.
Het is moeilijk om woorden te vinden die in staat zijn om zo’n grote ervaring te omschrijven.
Hoe kan men de smaak uitleggen van een heerlijk gerecht?
Hoe kan men het gevoel van liefde aan iemand uitleggen?
Hoe kan men het bovennatuurlijke in woorden uitleggen?
Hoe kan men uitleggen dat de Almachtige, Heer van de Hemelen en het gehele Universum, in staat is om als sterveling te sterven?
Hoe kan men het oneindige uitleggen aan het beperkte?
Een douche biedt het gevoel van opluchting en reiniging van het lichaam. De doop in het water biedt de opluchting en reiniging van de ziel.
Bij de doop met de Heilige Geest, zijn de wateren de Geest van God.
Degene die doopt is de Here Jezus Christus, en de kandidaat is de berouwvolle zondaar.
Enkel door van het Mana te proeven kan men het Zegel van God ervaren.
Er zijn geen woorden noch melodieën die Hem kunnen beschrijven…
Eén ding is zeker: vrede en blijdschap stromen als waterstromen vanuit het binnenste van de ziel. De onstuimigheid ervan is zo sterk dat het onmogelijk is om tranen en gelach van blijdschap binnen te houden.
Het zijn Rivieren van Levend Water die in het binnenste overvloeien.
De lippen kunnen de blijdschap van het hart niet bijhouden.
Nog iemand is zojuist verzegeld tot een nieuw schepsel. Een hemels schepsel.
Bisschop Edir Macedo