escudo-706x401Hoor wat de Geest tegen de christenen zegt… Deel 2
Accepteren of overgeven?
Hoe vaak heeft u Jezus al als Heer en Redder geaccepteerd en er vond geen enkele verandering plaats in uw leven?
Het probleem is dat U Hem heeft geaccepteerd, maar zich niet heeft overgegeven.
Hem accepteren of afwijzen maakt geen enkel verschil.
Geen enkel, zolang er geen totale overgave is.
Hoe kan iemand Jezus accepteren zonder zijn leven over te geven en alsnog een nieuw leven verwachten?
Het is onmogelijk om een nieuw leven te ontvangen zonder het huidige leven af te wijzen.
Het is onmogelijk om twee levens tegelijkertijd te leiden.
De bekleding met de Geest van God is onderworpen aan een totale en onvoorwaardelijke overgave van het leven aan Hem. Niet aan Zijn acceptatie!
Dit is de reden waarom de HEER gebied:
Doet aan de gehele Wapenrusting Gods…
De gehele Wapenrusting van God is de Volheid van God, oftewel, Zijn Geest.
In dezelfde context voegen we toe:
Neemt aan de gehele Wapenrusting Gods…
Om de gehele Wapenrusting Gods aan te doen of aan te nemen is het verplicht om het leven over te geven of voor de HERE Jezus neer te leggen.
De Geest van God is de Geest van Geloof. Het Geloof dat de persoon geboren doet worden uit de Geest; het Geloof dat de persoon geest doet worden; het Geloof dat de persoon met een slecht karakter, een nieuw schepsel, vol van de Heilige Geest doet worden.
Echter, dit Geloof vereist het offer van het huidige leven in ruil voor het nieuwe leven dat aangeboden wordt door de HEER.
Zich bekleden met, of het aannemen van de Wapenrusting Gods is een puur persoonlijke actie en onoverdraagbaar voor wie werkelijk van leven wil veranderen.
Lees meer:
– 5e Dag van de Vasten van Daniël
– 4e Dag van de Vasten van Daniël
– 3e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 1e Dag van de Vasten van Daniël
Bisschop Edir Macedo