Pedro.690x460Kijk wat de begeleiding is van deze discipel van de Here Jezus, die over het water liep.
De Behoudenis dient constant ontwikkeld te worden om het te onderhouden. Helaas zijn er mensen die niet de nodige zorg dragen om het te onderhouden, het gevolg hiervan is de geestelijke dood.
Wij vinden in het gehele Nieuwe Testament, geregistreerd in de Bijbel, waardevolle begeleidingen van de apostelen om dit doel te bereiken.
Wij vinden in geheel het Nieuwe Testament, dat geregistreerd staat in de Bijbel, waardevolle begeleidingen van de apostelen om dit doel te bereiken. Enkele van deze begeleidingen werden gegeven door Petrus, één van de 12 discipelen van Jezus. In het boek 2 Petrus, in hoofdstuk 1, vanaf vers 5 tot en met 7, liet hij 7 tips na voor wie de Behoudenis wil bereiken.
Bekijk hier welke die zijn:

“Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd…” (2 Petrus 1:5).

1) Petrus vraagt ons om al onze kracht te gebruiken om ons geloof te verenigen met deugdelijkheid. Deugdelijkheid is de natuurlijke wil die een persoon heeft, om het goede te praktiseren, om datgene te doen wat goed is. Daarom is het van fundamenteel belang dat wij onszelf ertoe zetten om volgens Gods geboden te handelen. In het christelijk leven dient er een verbintenis te zijn met het geloof in de Here Jezus.

“…door de deugd de kennis…” (2 Petrus 1:5).

2) Vervolgens dienen wij onze deugd te verenigen met de kennis van de informatie die gerelateerd is aan God. Door de kennis kunnen wij begrijpen wat de wil van de Allerhoogste is voor de mensheid. We begrijpen wat God van ons verwacht en hoe wij Hem adequaat kunnen dienen.

“…door de kennis de zelfbeheersing…” (2 Petrus 1:6).

3) Het is ook uitermate belangrijk dat de christen zelfbeheersing heeft, één van de vruchten van de Heilige Geest, omdat er op de Aarde een constante strijd plaatsvindt tussen het Licht en de duisternis. Als wij zelfbeheersing hebben geven wij niet toe aan de duivel, maar leven wij volgens Christus’ wil en wat in Zijn woord staat:

“…door de zelfbeheersing de volharding…” (2 Petrus 1:6).

4) Maar, als er geen volharding bestaat in dit alles, dan zal de persoon niet op de weg van God kunnen blijven. Het pad dat naar het Koninkrijk der Hemelen leidt is erg moeilijk, “nauw” (in de woorden van de Here Jezus), daarom is het, zonder volharding, zonder weerstand te bieden aan de verleidingen en het geloof in de Allerhoogste te blijven leven, niet mogelijk om het gewenste resultaat te bereiken:

“…door de volharding de godsvrucht…” (2 Petrus 1:6).

5) Het Koninkrijk van God is gebaseerd op een goede relatie tussen de mensen. Hierom voegde Petrus de godsvrucht bij de lijst. De godsvruchtige persoon is empathisch jegens andere mensen, weet hoe te leven in de maatschappij en de regels en wetten te respecteren; deze persoon is zachtmoedig en kan degenen vergeven die fouten maken. Dit zijn immers twee van de begeleidingen die de Here Jezus gaf: uw naaste liefhebben gelijk uzelf (Marcus 12:33) en zo vaak als nodig vergeven (Matteüs 18:21-22):

“…door de godsvrucht de broederliefde…” (2 – Petrus 1:7).

6) Hierom is het belangrijk dat de mensen weten te leven in gemeenschap met de Schepper. De ervaring in het Koninkrijk van God is gebaseerd op het broederschap tussen allen – het tegenovergestelde van de egoïstische gevoelens die verkondigd worden in deze wereld:

“…en door de broederliefde de liefde (jegens allen).” (2 Petrus 1:7).

7) En de laatste – maar niet de minst belangrijke – tip van deze lijst houdt in: de mensen en God liefhebben. De wereld weet niet wat het is om lief te hebben, daarom is er zoveel honger, ellende en geweld verspreid. Deze liefde is gebaseerd op zich er bewust van zijn van het belang om de affectie, bescherming, consideratie, respect, enthousiasme en de wens om het goede te doen, te verkondigen voor het Koninkrijk der Hemelen.