perdao-706x432Uitoefening van Vergeving
Niemand kan de doop met de Heilige Geest ontvangen als de persoon een wrok tegen iemand anders heeft.
De vergeving van God hangt van onze vergeving af.
Het is het gebod van Jezus:
“Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven” (Matteüs 6:14-15).
Maar hoe kan iemand vergeven als de persoon niet de wil heeft om te vergeven en het kwaad dat hem werd aangedaan, niet kan vergeten?
Hoe kan ik mijn hart verplichten om te vergeven?
Het kan niet. Niemand kan de impulsen van het hart beheersen. Het hart is rebels tegen God, des te meer tegen ons!
Hoe kan ik de Here Jezus gehoorzamen en anderen vergeven?
Het hart kan zijn wat het is, maar het kan het verstand nooit beheersen wanneer de persoon vastbesloten is.
Gebruik uw verstand en bid voor hem. Noem zijn naam op voor God en vraag God om hem te zegenen enz.
Zelfs al schreeuwt uw hart, schopt het en voelt het haat, het belangrijkste is dat u uw verstand gebruikt, het Woord van Jezus GEHOORZAAMT en woorden van zegeningen uitspreekt over de andere persoon.
Het is duidelijk dat de Heilige Geest, door middel van deze inspanning van geloof, onmiddellijk de gevoelens van het hart verwijdert.
U wordt vrij van de kanker van de ziel, ontvangt vergeving van God en de doop met de Heilige Geest.
Lees meer:
– 6e Dag van de Vasten van Daniël
– 5e Dag van de Vasten van Daniël
– 4e Dag van de Vasten van Daniël
– 3e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 1e Dag van de Vasten van Daniël
Bisschop Edir Macedo