Het heeft geen nut om religieus te zijn.
Het heeft geen nut om een actieve lid in de kerk te zijn.
Het heeft geen nut om de titel van helper, pastor, bisschop of welke titel dan ook te hebben.
Het heeft geen nut om een trouwe tiendegever en offerandegever te zijn.
Het heeft geen nut om uw plichten na te komen.
Het heeft geen nut om God te aanbidden.
Het heeft geen nut om de Bijbel goed te kennen.
Het heeft geen nut om een goed huwelijk te hebben.
Het is niet genoeg om een goede opleiding of een diploma te hebben, om succesvol en rijk te zijn en de hele wereld aan uw voeten te hebben.
Niets heeft nut als u niet geboren bent uit de Geest van God.
Alleen Hij heeft de macht om de geestelijke aard, oftewel de Hemelse aard, in ons te creëren.
Satan is Geest.
Wat kan hem overwinnen, behalve een geest?
Wat kan een kwade geest overwinnen, behalve een goede geest?
Wat kan de geesten van duisternis overwinnen, behalve de geest van het licht?
Alleen degenen die uit God geboren zijn kunnen de wereld en de hel overwinnen.
Daarom zullen we gedurende de eerste 21 dagen van augustus een grondige geestelijke schoonmaak houden. We zullen een vasten houden van allerlei wereldse media: televisie, internet, kranten, tijdschriften, radio, kortom: alles wat niet van God is.
We zullen afstand nemen van alle troep van deze wereld.
Als uw baan van u vereist dat uw werkt met media en informatie, dan bent u vrijgesteld van deze vasten.
Als toevoeging aan de vasten dienen alle deelnemers 3 maal per dag te bidden: ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds. Voor degenen die zich in gebed bij ons willen aansluiten, zullen we bidden om 9u, 15u en 23u.
Gedurende deze vasten zal de Heilige Geest uitgestort worden over alle oprechte deelnemers.
 
Bisschop Edir Macedo