sonho-706x432De pijn en de droom van God

“Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had” (Genesis 2:2).

De rust van de Schepper na het voltooien van Zijn Werk, werd onmiddellijk onderbroken vanwege de val van de mens. Voordat de mens de vruchten van rebellie begon te oogsten, begon de Here God te lijden. Al het lijden van de mens op aarde is parallel met het leed van God in de hemel dat oneindig veel groter is.
Wat gebeurt er vanaf het moment dat een moeder een kind baart? Vanaf de eerste zorg tot haar laatste dagen zullen de zorgen in haar hart opgeslagen worden – haar leven zal nooit meer rust hebben. Dat is wat er met God gebeurt. Vanaf het moment van de eerste zonde, heeft Hij nooit meer “rust” gehad met het menselijke ras.
Degenen die denken dat God immuun is voor het leed, vergissen zich. Wie deze gedachte verdedigt, kent Hem absoluut niet.
Toen de Here Jezus zei:

“Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook” (Johannes 5:17).

Wil dit zeggen dat Hij constant werkt, niet om rekeningen te betalen, maar om zielen te redden die voortgebracht worden en al meteen de route van de hel nemen.
God werkt in elke goede en trouwe dienaar om degenen die veracht zijn, lijden, moedeloos leven en vooral degenen die op de rand van zelfmoord staan, te bereiken. Zij werken op uitputtende wijze om degenen te overtuigen die in de comfort zone van de Behoudenis leven en zich geen zorgen maken over de verlorenen. De Geest van God werkt en blaast de bazuin zeggende:

“Wie zal ik zenden en wie zal voor Ons gaan?” (Jesaja 6:8).

Jezus beval de discipelen ook:

“Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping” (Marcus 16:15).

En wanneer een ziel gered is, voegt Hij eraan toe:

“Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben… Alzo is er, Zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert” (Lucas 17:7-10).

Stel u eens voor: als er blijdschap in de hemel is wanneer een zondaar zich bekeert, wat gebeurt er dan wanneer een zondaar zich niet bekeert? Diep verdriet, leed en pijn in de hemel bij de engelen en boven alles, bij de Almachtige God. Helaas denken niet alle christenen en mensen die beweren van God te zijn op deze manier.
Op een prachtige dag onderweg naar werk, dacht ik aan mijn persoonlijke projecten. Ik droomde ervan om geld te verdienen en een fijn en rustig leven te leiden. Opeens, uit het niets, hoorde ik een sterke en zachte stem die zei: Wat baat het de hele wereld te winnen en je ziel te verliezen? Onmiddellijk, overtuigd door die waarschuwing, begon ik me zorgen te maken over de redding van mijn ziel. Ik realiseerde me dat hoe groot mijn succes met betrekking tot mijn familie, financiën en gezondheid ook zou zijn, ik desondanks op een dag zou sterven en alles zou beëindigen. En mijn ziel, waar zou hij naartoe gaan? Het idee van de hel begon mij dag en nacht onophoudelijk zorgen te baren.
God lijdt weldegelijk. En Zijn pijn is oneindig veel groter dan die van ons allemaal. Hij weet heel goed waar de zielen van de meerderheid van de mensen naar toe zijn gegaan, Hij heeft het geschreeuw en kwellingen van de hel gehoord en gezien. God weet dat grotendeels van de 7 biljoen zielen vroeger of later daar naartoe gaan.
Denk na: Wat voor gevoel geven deze feiten Hem? Wat heeft u gedaan om tenminste één ziel van de hel te redden?
De Droom van God
Sinds de val van de mens is de grootste droom van God geweest om ze te redden.
Van Genesis tot Openbaring, zien we een enorme moeite van God in het uitvoeren van het Plan van de Behoudenis. Ongetwijfeld is de Goddelijke prioriteit, voordat alle profetische woorden van Openbaring vervuld worden, om zielen te redden.
Daarom schiep God de natie van Israël en liet Hij Zijn Zoon tot ons komen. Hij voltooide het Werk van de Behoudenis, stelde het Koninkrijk van God in – Zijn Kerk – en heeft Zijn Heilige Geest gestuurd, zodat door middel van Zijn dienaren, degenen die geloven in Zijn Boodschap, gered worden.
Dit toont dat het Goddelijke Verstand bezig is geweest met de verloren zielen.
Lees meer:
– 7e Dag van de Vasten van Daniël
– 6e Dag van de Vasten van Daniël
– 5e Dag van de Vasten van Daniël
– 4e Dag van de Vasten van Daniël
– 3e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 1e Dag van de Vasten van Daniël
Bisschop Edir Macedo