help-706x432De Geest en de zielen
Zoals Jezus naar de wereld kwam om Zijn leven te geven voor de redding van vele zielen, kwam de Heilige Geest ook om Hem te vervangen, en door te gaan met Zijn Werk door Zijn dienaren.
De mensen die verzegeld zijn met de Geest, zijn verplicht bewust van hun verantwoordelijkheden, zoals de Redding van zielen. Ze denken de hele tijd aan de verlorenen omdat de Geest Zelf hun niet met rust laat. Het is onmogelijk om de Geest van God te hebben en niet te denken aan de verloren zielen zoals Hij eraan denkt.
De Redding van zielen is het meest moeilijke werk op de wereld. Zo moeilijk dat God Zijn Eigen Geest heeft gestuurd om ons te helpen in het redden van zielen.
Ik geloof met mijn gehele hart dat de belangrijkste reden van de komst van de Heilige Geest niet is om Hem te prijzen, Hem te aanbidden of iets dergelijks, maar om Zijn dienaren in staat te stellen om zielen te redden.
Ik red liever een ziel voor Jezus dan dat ik de rest van mijn dagen leef om Zijn Naam te aanbidden. Immers, wat voor soort aanbidding, lied of lofprijzing zou genoeg zijn als er in mijn binnenste het gewicht weegt van het wanhopige geschreeuw van degenen die naar de hel gaan?
Lees meer:
– 8e Dag van de Vasten van Daniël
– 7e Dag van de Vasten van Daniël
– 6e Dag van de Vasten van Daniël
– 5e Dag van de Vasten van Daniël
– 4e Dag van de Vasten van Daniël
– 3e Dag van de Vasten van Daniël
– 2e Dag van de Vasten van Daniël
– 1e Dag van de Vasten van Daniël
Bisschop Edir Macedo