gloria-706x432Er zijn verschillende eigenschappen die deel uitmaken van het profiel van een ware dienaar van de Almachtige God. Samen met andere kwaliteiten heeft de dienaar: vrees, karakter, nederigheid, geloof en hoofdzakelijk oprechtheid! Maar, hoe kan men weten of een dienaar oprecht is of niet?
De Here Jezus zegt het volgende:

“Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem” (Johannes 7:18).

Hierin zit het grote detail wat het totale verschil maakt tussen een ware dienaar en een valse dienaar. Degene die uit zichzelf spreekt, spreekt over iets wat hij heeft gehoord en geleerd, maar brengt niet de geest over, alleen maar informatie. Een ieder kan de gehele Bijbel leren en aan anderen leren, maar dat maakt hem geen dienaar van God.
De Farizeeën, priesters en de schriftgeleerden hadden veel kennis van de wetten en geboden, maar zij werden door de Here Jezus hypocrieten genoemd! Weet u waarom? Omdat zij niet de glorie van God zochten, maar hun eigen glorie.
Helaas is dat hetgeen wij vandaag de dag vaak zien! Het zou zijn alsof de muilezel zou denken dat de menigte, lofliederen en de kleren op de weg voor hem bestemd waren en zodoende zou beginnen te verlangen naar de eer die alleen aan de Koning toebehoorde die op hem gezeten was (Matteüs 21:5). Er is geen grotere dwaasheid dan het zoeken naar lof voor uzelf, wanneer de Here Jezus Zelf zegt:

“Maar Ik zoek niet mijn eer; Eén is er, die haar zoekt en die oordeelt” (Johannes 8:50).

Ja! Onze Here heeft Zich in de positie van een dienaar geplaatst, omdat Hij zich leeg maakte van Zijn wil om de enkel en alleen de wil van de Vader te verrichten. Hij is het Grootste Voorbeeld van een ware dienaar. Hij kwam niet naar de wereld om gediend te worden, maar om te dienen! Alles wat Hij deed diende om de Vader te verheerlijken, daarom werd Hij door Hem verheerlijkt.
Johannes de doper zei:

“Hij moet wassen, ik moet minder worden” (Johannes 3:30).

De trouwe dienaar is wijs en weet wat zijn plaats en positie is, zoek daarom niet het licht van de schijnwerpers voor uzelf, maar geef alle credit van het succes van uw werk aan de Heilige Geest.
Dat is de geest van diegenen die oprecht zijn! Al onze service en toewijding voor de Behoudenis van de zielen dienen voor de lofprijzing van de Heilige Naam van onze Heer en Redder Jezus Christus. Wie de glorie van de mens zoekt, zal de glorie van God nooit zien. Er is geen grotere voldoening voor een dienaar dan de Heer te behagen.
Met dank aan: bisschop Domingos Siqueira