LOGOjejum_daniel_SiteWie wil de Geest van God?
Wie in de komende Vasten van Daniël de Geest van God wil ontvangen, zal de juiste prijs gaan moeten betalen. Degenen die Hem nog niet hebben ontvangen kunnen God zeker niet de schuld geven. Wij mensen weten dat de realisatie van elke droom altijd een prijs heeft om te betalen, een offer om te brengen… Helaas, kan niet iedereen dit realiseren vanwege nalatigheid of gebrek aan inzet.
De uitstorting van de Heilige Geest op Pinksterdag vereiste van de discipelen dat ze Jeruzalem niet scheiden zouden, maar de belofte des Vaders verwachten zouden (zie Handelingen 1:4). Ooggetuigen te zijn geweest van de opstanding van de Zoon van God heeft ze niet bevoorrecht om gedoopt te worden. Ze moesten de prijs betalen om Jeruzalem niet te verlaten totdat de Heilige Geest kwam.
Waarom moesten zij in Jeruzalem wachten? Ik geloof dat gehoorzaamheid een bewijs van het geloof was. En in feite werd niet iedereen op die dag bezegeld. Onder meer dan 500 ooggetuigen van de opstanding van de Heer, werden in een periode van 40 dagen slechts 120 goedgekeurd om op Pinksteren de Heilige Geest te ontvangen.
Hetzelfde geldt voor de huidige discipelen met betrekking tot de terugkomst van de Here Jezus. Wie het Woord van God niet blijft gehoorzamen, zal op dezelfde manier als de vijf dwaze maagden achterblijven (zie Mattheüs 25). Er zullen geen excuses zijn.
De bazuinen klinken. Degene die macht heeft speelt en degene die wijs is gehoorzaamt.
21 dagen van de Vasten van Daniel
Begint op 09-02 (donderdag om 00:00) tot 01-03 (woensdag om 23:59).