Abigail“Geprezen zij uw verstand en gezegend zijt gij zelf, dat gij mij op deze dag ervan weerhouden hebt om bloedschuld op mij te laden en het recht in eigen hand te nemen…” (1 Samuel 25:32-35) NBG ’51.
Dit is een voorbeeld van een sterke vrouw, die ondanks de vele fouten en zondes van haar man, niet met hem meedeed. Zij behandelde hem ook niet op dezelfde manier waarop hij haar behandelde. Een rechtvaardige en Godvrezende vrouw, die door haar voorzichtigheid, haar huis redde van de dood. Ze heeft haar vrouwelijke manieren om te beïnvloeden niet op haar man opgelegd, ondanks het feit dat hij verkeerd was, en God heeft haar geëerd.