abraaoloGoedemiddag bisschop!
Ik zat te overpeinzen over het verhaal van Abram en Lot en ik kreeg een trieste ingeving over sommigen die het Werk van God “doen”.
We kunnen duidelijk zien dat Abram een intieme gemeenschap met God had.
De HERE nu zeide tot Abram… (God sprak met hem) Genesis 12:1.
Toen ging Abram, zoals de HERE tot hem gesproken had… (Abram gehoorzaamde) Genesis 12:4.
En hij bouwde daar een altaar voor de HERE, die hem verschenen was… (Abram maakte een offer) Genesis 12:7.
Toen hij in een ander gebied kwam, in Betel, staat het geschreven “en hij bouwde daar een altaar voor de HERE en riep de naam des HEREN aan.” (Met andere woorden: hij bleef offeren en begon Hem nu ook aan te roepen. Hij baseerde zijn leven niet op wat hij had gedaan. In plaats daarvan leefde hij een leven van offer, offer en offer) Genesis 12:8.
Abram ging verder met zijn tocht en waar keerde hij terug? “naar de plaats van het altaar, dat hij daar vroeger gemaakt had, en Abram riep daar de naam des HEREN aan” (Genesis 13:4).
Conclusie, Abram luisterde naar de stem van God, sprak met God, gehoorzaamde Hem en offerde aan Hem – VOORTDUREND.
En hoe zit het met Lot? De Bijbel zegt hetzelfde telkens opnieuw: Lot volgde Abram, hij volgde in zijn schaduw.
Ik was aan het denken over hoeveel mensen er zijn die het Werk van God op dezelfde manier doen. Zij volgen, zij volgen wat hun wordt gezegd om te doen, maar zij hebben geen begeleiding, openbaringen of ervaringen. Zij kunnen niet zien wat de situatie van die plaats of van de mensen zal veranderen.
Het ergste is dat hoewel Lot de persoon volgde die offerde, was hij niet in staat om te volharden tot het einde. De tijd kwam dat een probleem ontstond en zij van elkaar scheidden. Dat gebeurt ook met velen: ze volgen voor een tijdje, maar ze zijn niet in staat om helemaal door te zetten. Waarom? Omdat ze niet naar God luisteren of met Hem praten. Ze gehoorzamen en offeren niet.
Daarom hebben wij pastors, vrouwen van pastors of helpers die of “Abram” zijn of “Lot”.
Met dank aan: pastor Rodrigo Silva