inteligencia-706x410Het geloof in de Here Jezus is niet afhankelijk van gevoelens. Hoe kan God gevoelens vereisen van een oncontroleerbaar hart als die van ons?
Het geloof dat door hem vereist wordt heeft te maken met gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

“Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis” (Handelingen 16:31).

Geloven is gehoorzamen. Geloven in Jezus houdt in om Zijn Woord te gehoorzamen.
Als wij afhankelijk zijn van voelen om te geloven, dan zullen wij nooit geloven. Hoe kunnen wij gevoelen opleggen aan het hart? Is het mogelijk om om het hart te verplichten om iemand lief te hebben of te haten? Zo is het ook niet mogelijk om het hart te verplichten om te geloven.
God boven alles liefhebben houdt in om Hem boven alles te gehoorzamen, ongeacht of het hart er zin in heeft of niet.
Maar als het afhankelijk is van het verstand, dan is het wel mogelijk om te vergeven of niet, gehoorzamen of niet. In dit geval hangt het willen af van de intelligentie.
Met andere woorden, het Geloof van God hangt af van de actie van intelligentie.
Bisschop Edir Macedo