sozinho-706x432Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen (1 Timoteüs 4:1).
We hebben veel mensen van het geloof zien afvallen. In elke hoek komen we mensen tegen die, op z’n minst, een christelijke kerk hebben betreden en er een, twee of drie keer zijn geweest, het Woord van God hebben gehoord en zich ervan afkeerden. We leven werkelijk in de laatste dagen, maar waarom gebeurt dit?
Deze mensen begonnen goed, maar, met de tijd begonnen zij in plaats van de geest te perfectioneren, het vlees te perfectioneren.
…Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? (Galaten 3:3)
Het aantal verdwaalde schapen en verloren schellingen in het huis (kerk) is zorgwekkend, want moeilijker dan het leven overgeven aan de Here Jezus is het standvastig blijven tot het eind. Onze naam geschreven houden in het Boek des Levens is een uitdaging die weinigen kunnen overwinnen.
Aan dezen zegt Jezus:
…Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens (Openbaring 3:5).
Hoe wordt u niet afvallig van het geloof? Ten eerste dient u het volgende te weten:
…Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept (Galaten 5:7-8).
Het antwoord zit in de slavernij van de gevoelens. Het eerste teken van leven van een kind wanneer hij wordt geboren is het huilen. Zo wordt de mens “gegijzeld” door de gevoelens, die de zonde voortbrengen. Alleen de nieuwe geboorte is in staat om hem van deze slavernij te bevrijden.
Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig (Johannes 8:34-35).
Nu begrijpen we waarom er zoveel afgedwaalde mensen zijn, zoveel verloren schellingen die de kerk binnengingen, gebedskettingen volgden, wonderen ontvingen en functies bekleedden (helpers, pastors enz.), maar geen kinderen werden, want ze bleven doorgaan als slaven van hun gevoelens, die de zonde opwekken.
De enige oplossing voor degenen die in deze staat in de kerk zijn is opnieuw geboren te worden.
En voor degenen die afdwaalden? Keer terug naar hoe het was en begin alles opnieuw, offer de wil van het vlees om kinderen te worden en geen slaven.
Zijt gij als slaaf geroepen, bekommer u daarover niet, maar als gij ook vrij kunt worden, maak er dan te meer gebruik van (1 Korinthiërs 7:21).
Dat God u zegent!