velho-706x410“Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien” (Joël 2:28).
Eén van de dingen die mijn aandacht trok in deze vers is “uw ouden zullen dromen dromen”, maar waarom? Wat is het idee dat God aan ons wilt overbrengen? Om dat te begrijpen, dienen wij te denken zoals de meerderheid van de “ouderen” denken.
Wat voor toekomstperspectief heeft iemand die zichzelf als “oud” beschouwd? Wat voor doelen stelt hij? Wat zijn zijn projecten? De waarheid is: GEEN ENKELE!!!
Mensen op hogere leeftijd verliezen compleet hun doelen. Velen worden bittere, mopperende en prikkelbare mensen; voor hun is elke dag van hun ouderdom een last, omdat de meeste van hun ziek worden en afhankelijk zijn van anderen. Daarnaast plaatsen veel kinderen hun in een verzorgingshuis, omdat ze de last niet kunnen dragen. Daarom denken vele van deze “ouderen” dat het beter zou zijn om te sterven.
Wanneer de Heilige Geest echter komt, dan verandert het perspectief, omdat Hij hoop brengt aan deze “ouderen”. Hij verandert de mentaliteit van deze mensen en geeft hun wat zij nooit gehad hebben, want wanneer Hij over hun levens komt dan vervult hij hun met kracht, brengt hij hun geloof weer terug en geeft hij hun droom. Dat wil zeggen dat zij weer projecten beginnen te hebben en denken niet meer aan de dood, het tegenovergestelde juist, zij beginnen plannen te krijgen, te strijden, acties te ondernemen en beslissingen te nemen die zij voorheen niet durfden te nemen. Bovendien worden zij niet afhankelijk van hun kinderen, kleinkinderen of van wie dan ook!
Zodoende worden deze mensen in staat om in hun ouderdom dingen te bereiken die zij niet in hun jeugd konden behalen. Ik heb het over dromen die nog niet gerealiseerd werden, omdat zij nu verkwikt zijn door de macht die de Heilige Geest brengt en worden zij nieuwe mensen. Dit is buitengewoon, omdat die “oude man” veranderd wordt tot een “jongeman”! Ook al ziet zijn uiterlijk er aan de buitenkant er verdord of getekend uit, van binnen zit hij vol leven, dromen, projecten, ideeën en het beste van alles: de Heilige Geest Zelf die in hem Zijn droom heeft geplaatst, zal hem niet doen sterven zonder dat hij deze droom vervuld ziet worden. HET IS ZEER STERK!!!!
Daarom wordt men alleen maar “oud” wanneer men dat wil!!! Wie dat niet wil, hoeft zich alleen maar te vervullen met de Heilige Geest.
Met dank aan: bisschop Franklin Sanches