ucpAlleen maar één God,
Alleen maar één Vader, alleen maar één Jezus Christus, alleen maar één Heilige Geest,
Alleen maar één Heer,
Alleen maar één geloof,
Alleen maar één familie,
Alleen maar één vrouw, alleen maar één man,
Alleen maar één echtgenoot, alleen maar één echtgenote,
Alleen maar één liefde…
Alleen maar één Deur,
Die nauw is…
Alleen maar één Weg,
Die smal is…
Alleen maar één Leven,
In deze wereld of het volgende leven,
In het Paradijs of de Hel,
Nieuw Jeruzalem of de Poel van Vuur en Zwavel.
Het hangt alleen maar van één beslissing af,
Van het verstand of het hart,
Dat het verschil maakt,
Tussen de geroepenen of de uitverkorenen.
Er is alleen maar één Beker van het Nieuwe Verbond,
Dat is de Beker van de Behoudenis,
Degenen die eraan deelnemen zijn het met elkaar eens,
Om met hun bloed deel te nemen aan dat Verbond.
Er kan geen omelet gemaakt worden zonder eieren te bakken,
Er bestaat geen Behoudenis zonder een geloof dat offert,
Er bestaat geen Verbond zonder offers van beide kanten,
Die van de Schepper en het schepsel.
Welk huwelijk kan overleven zonder het offer van het koppel?
Wat voor verbond overleeft zonder het offer van de betrokkenen?
Wie kan de Beker van het Nieuwe Verbond van het Bloed van Jezus opnemen zonder zelf een offer te maken?
“Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren” (1 Korintiërs 11:27).
De Beker van de Behoudenis is één,
Hij symboliseert Jezus, de Ware Wijnstok.
Wie daarvan deelneemt gaat een verbond aan met God-de-Vader,
Op een praktische manier door zijn eigen wil op te offeren.
Bisschop Edir Macedo