platteland
Als één stier gaat, dan gaan alle stieren
Wat is het verschil tussen een nauwe en een wijde deur?
Het grootste verschil zit in de breedte.
De nauwe deur is heel krap, waardoor het moeilijk wordt om erdoor heen te gaan.
De wijde deur is net zo breed als een poort: wanneer één stier erdoor heen gaat, dan gaat een hele kudde erdoor zonder elkaar te vertrappen en zonder moeilijkheden op hun weg te vinden.
Hoe groot het aantal mensen ook is, het maakt geen enkel verschil.
Nou…
Jezus is de Nauwe Deur;
Satan is de wijde deur.
De volgelingen van Jezus hebben enorme moeilijkheden om Hem te volgen.
Zij moeten de verlangens van hun hart en de impulsen van het vlees opofferen, het kruis 24 uur per dag, 365 dagen per jaar op hun schouders houden, zonder recht op vrije dagen, vakanties op niets…
Daarbovenop moeten zij nog wandelen in Zijn voetsporen.
Offer, offer en offer.
Met andere woorden, trouwheid, integriteit, waardigheid, kortom, een christelijk karakter.
Maar wie is, vandaag de dag, hierin geïnteresseerd?
Het is alsof men wandelt tegen de richting van deze wereld in.
Daarom is Deze Deur nauw.
Maar, degenen die van gerechtigheid houden en daarin volharden, vinden, wanneer ze door deze Deur heen gaan, onmiddellijk het leven en treden binnen in de vreugde van de Heer, voor de eeuwigheid.
De volgelingen van satan ondervinden geen enkele moeilijkheden om hem te volgen. Religie of een evangelische denominatie maken niets uit. Zolang de deur maar wijd is en het is verboden om iets te verbieden. Er bestaat geen enkele eis om te offeren, alles kan, alles mag, alles is toegelaten, inclusief om anderen te vertrappen.
Vrijheid is heilig, waaronder het recht op losbandigheid.
Deze deur is veeeeeel wijder; men kan er makkelijk door heen gaan zonder enige beperking.
Niemand behoort aan iemand.
Maar onmiddellijk nadat men erdoor heen gaat, volgt de afgrond van de hel. Een weg die geen terugweg biedt, de eeuwige verdoemenis.
“Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden” (Matteüs 7:13-14).
Bisschop Edir Macedo