cornAls God het mis heeft, maak u zich dan niet druk…
Als God het mis heeft, als wat Jezus zei niet in acht genomen dient te worden, dan is deze wet niet van toepassing. Wees gerust. Maar zo niet, vrees en beef dan:
“Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” (Galaten 6:7).
Deze universele wet van alles oogsten wat men plant, wordt constant door mensen genegeerd. Zij willen luiheid planten en succes oogsten. Ze planten verlegenheid en willen vruchten van moed oogsten. Ze planten ontrouwheid en willen vruchten van gerechtigheid oogsten. Ze doen verkeerde dingen en willen het juiste oogsten.
Maar de voornaamste overtreders van deze wet zijn juist de mensen die zogenaamd in God geloven. Ze denken dat zij, omdat ze christenen zijn, vrijgesteld zijn van de gevolgen van hun fouten. “God zal het wel vergeven”, “God begrijpt het”, “God is genadig”, “God doet het onmogelijke” – in de zin van “Ongeacht of ik mijn rottigheid uithaal, God zal na mij komen om op te ruimen”. Ezels. Zij dienden hun Bijbels beter te lezen.
God geeft ons geen vrijstelling van de gevolgen van onze handelingen, vooral wanneer Hij door ons wordt bespot. En er is geen persoon die God erger kan bespotten dan degene die beweert dat hij in Hem geloof, maar Zijn wetten niet navolgt.
Wees voorzichtig met wat u plant!
Met dank aan: bisschop Renato Cardoso