arca-1 copyZij dat omdat men schulden heeft opgestapeld, een baan niet kan vinden, het bedrijf failliet ging of omdat men een laag salaris verdient… de financiële problemen zijn telkens zichtbaarder in het leven van de mensen.
Vaak geloven de mensen niet dat zij een ommekeer kunnen teweegbrengen ten opzichte van de financiële problemen die in hun levens opdoemen. Zodoende raken zij wanhopig en dat kan heel gevaarlijk zijn.
Er zijn echter mensen die het geloof niet verliezen en ervan overtuigd zijn dat het mogelijk is om de ergste problemen te overwinnen door alles te doen dat tot hun beschikking staat om hun overwinning te behalen, ook al houdt dat in om het grootste offer van hun leven te maken.
De dienst van Financieel Succes wordt elke maandag gehouden en heeft als doel om duidelijk aan alle aanwezigen te tonen dat het mogelijk is om de financiële moeilijkheden te overwinnen
“Er bestaan geen hopeloze situaties. Een ieder die overwonnen wordt, wordt een slaaf van de overwinnaar. Dus alles wat mij verzwakt en sterker is dan mij, maakt een slaaf van mij!”

De Ark van het Verbond

“Er zijn veel mensen die, in de moeilijke momenten en ten opzichte van de problemen, alleen maar weten te klagen en te mopperen. Het is belangrijk dat wij inzien dat hoe meer wij klagen en mopperen, hoe meer wij onszelf distantiëren van onze doelen.”
Er zijn problemen in het leven waarbij geen van onze ervaringen, diplomas, vaardigheden, kennis en studies ons de oplossing zullen brengen die wij nodig hebben. Ze kunnen ons van waarde zijn in andere situaties, maar in bepaalde situaties totaal niet.

“En de Filistijnen, die dat gejuich hoorden, zeiden: Wat betekent toch dat luide gejuich in de legerplaats der Hebreeën? Toen zij vernamen, dat de ark des Heren in de legerplaats gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd, want zij zeiden: God is in de legerplaats gekomen, en zij zeiden: Wee ons, want zo iets is noch gisteren noch eergisteren geschied” (1 Samuël 4:6-7).

De Filistijnen vreesden het leger van Israël niet, noch hun zwaarden noch de krijgers, maar zij vreesden de Ark van het Verbond dat zich te midden van het Israëlische krijgsvolk bevond.
“Onze vijand en tegenstander, de duivel, vreest uw diploma’s, kennis, vaardigheden en materiële goederen niet… hij is voor niets daarvan bang.
Het enige waarvoor hij bang is, is wanneer de Ark van het Verbond zich in u bevind. En wat houdt het in om de Ark van God in ons binnenste te hebben? Om een gemeenschap met God te hebben.”
Hoe is het mogelijk om deze gemeenschap met God te hebben? “De gemeenschap met God begint wanneer de persoon erkent dat hij ver van God is geweest. Daarnaast kunnen wij dat onderhouden door te bidden en het Woord van God te overpeinzen.

Avond van de Financieel Succes
Maandag om 19:30u
Fruitweg 4 – Den Haag
en in alle UKGR Centra in Nederland (klik hier voor meer adressen)