Geloof en liefde lijken de meeste gebruikte woorden in de wereld te zijn.
Echter, weinig mensen hebben hun leven naar de ware betekenis van die woorden geleid.
Het gebrek aan begrip hierover, heeft velen ertoe geleid dat ze lijden en zelfs hun leven ervoor hebben verloren.
Wanneer men over het geloof spreekt, dan associeert het menselijke verstand het meteen met een bepaalde religie.
Dit is het natuurlijke geloof dat onverschillig en apathisch is voor de christelijke ethiek.
Het heeft geen verantwoordelijkheid met discipline of gerechtigheid.
Het religieuze geloof leeft gebaseerd op basis van de passie van de gevoelens of van het hart.
Het beredeneert niet, overpeinst niet en overweegt niet, kortom, het handelt volgens de omstandigheden.
Wat is dit voor geloof dat sociale wanorde bevordert?
In tegenstelling tot het natuurlijke geloof is er het bovennatuurlijke geloof. Geloof dat geassocieerd wordt met gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de Wetten, de geboden of de discipline van de God van Abraham.
Geloof dat een compromis of verantwoordelijkheid vereist met alles dat rechtvaardig is.
Het is gebaseerd op orde en vereist persoonlijke offers.
Wanneer we te maken hebben met liefde is het precies hetzelfde.
Men ziet hem als iets ordinairs en associeert hem met vluchtige en ijdele gevoelens.
Vanwege vergissingen of gebrek aan begrip hebben de mensen zich overgeven aan de ongeremde passies waarbij zij geloofden dat het liefde was.
Dit soort liefde is gelijk aan het natuurlijke geloof.
Hij dient alleen maar om de mens nog meer te verwoesten.
Kan de buitenechtelijke relatie beschouwd worden als een uitdrukking van pure liefde?
Wat is dit voor soort liefde dat bedrog, haat en moord bevordert?
Alleen als we te maken hebben met een satanische liefde.
Het principe van authentieke en pure liefde is dat hij nooit eindigt.
Het gaat om veel meer dan gevoelens of seksuele ervaringen.
Het is hemels, zoals er in de Heilige Geschriften staat:
“De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer…” (1 Korintiërs 13:4-8) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo