Waarom zijn sommige mensen “bang” om toe te geven dat ze “bang” zijn?
Alleen degenen die nog niet geboren zijn of al zijn gestorven zijn niet “bang”!
Kijk wat er in de Bijbel staat:
“Toen werd Jakob zeer bevreesd en het werd hem bang te moede…” (Genesis 32:7) NBG ’51.
De helden van het geloof werden alleen helden omdat zij hun angsten overwonnen, maar er was niet een van hun die geen angst had.
Dat was het geval bij Gideon. Als hij geen angst had, waar was hij dan al die zeven jaar tijdens de heerschappij van de Midjanieten, Amalekieten en de stammen van het Oosten? Hij zat ook in de grotten en holen, zoals de gehele natie van Israël, verborgen voor die reële dreiging. Gideon werd niet geboren op de dag dat hij werd geroepen, hij was er al ten tijde van de vijandelijke bezetting, maar, net zoals de rest van het volk, werd hij ook vastgehouden door de angst.
Ik weet zeker dat velen zich afvragen: Als dat zo is, waarom koos God hem dan om Zijn volk te bevrijden? Omdat hij zijn angsten overwon en begreep dat zolang hij een slaaf was van zijn angst, hij dat ook zou zijn van zijn vijanden. Zodoende was het makkelijk voor hem om zijn angst te overwin. Onthoud dat, hoewel hij bang was, hij ook opstandig was!
Wie in opstand komt tegen de onrechtvaardigheid en tegen de schaamte in zijn leven, zal, voordat hij zijn tegenstanders kan confronteren en overwinnen, eerst zijn eigen angsten moeten confronteren en overwinnen!
Overwin uw angsten en u zult het gehele verschil maken! En u zult, in de handen van God, ook een sterke bondgenoot worden voor de verandering van uw leven en de levens van allen die u omringen.
Bisschop Guaracy Santos